Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I juni förra året beslutade ledningen för Nationaldemokratische Partei Deutschland, NPD, på ett partikonvent i Bamberger att partiet skulle arbeta för en sammanslagning med Deutsche Volksunion, DVU. NPD:s partiledare sade att enighet inom den "nationella rörelsen" länge varit en ofullbordad dröm, men att beslutet om en sammanslagning tagit dem en bit närmare den drömmen. Efter överenskommelsen vid årsskiftet är DVU, efter närmare 40-års aktivitet, officiellt historia.

Inför de regionala och lokala valen under 2011 har partiernas strateger arbetat för högvarv. Den kommande valkampanjen kommer att kräva såväl finansiella som personella resurser och en utdragen process rörande en sammanslagning skulle bli ett hinder i det arbetet.

Protester inom DVU
Beslutet om sammanslagning skedde närmast friktionsfritt inom NPD, men på DVU:s partikonvent den 12 december i Kirchheim orsakande frågan uppståndelse. Ordförandena i Berlin, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen lämnade mötet under protest - argumenterande mot en sammanslagning före partikongressen. De fyra ordförandena har gjort en begäran om ett interimistiskt föreläggande, det vill säga ett krav om att en domstol ska fastställa såväl organisatoriska som finansiella anspråk . Något sådant domstolsbeslut har ännu inte tagits. Vissa företrädare för partiet har i månader drivit rättsliga tvister och varit en del av en offentlig smutskastning. Matthias Faust, ordförande i DVU, och två andra ledande personer inom partiet har föregått den diskussionen genom att de redan innan partiet beslutade om en sammanslagning blev medlemmar i den federala styrelsen för NPD.

Flera kritiska till fusionen
Samtidigt har nazister i Tyskland, som inte är partianslutna, haft svårt att se nyttan med en fusion mellan partierna. Till exempel skrev skaparna av den största tyska nazistiska bloggen Altermedia att DVU inte är en "fullgod allierad" och en "till synes död förening".

Försiktiga uppskattningar antyder att endast var fjärde medlem, i nästan 4 000 starka DVU, kommer att kvarstå i NPD. Om siffrorna stämmer så kommer NPD endast öka sitt medlemsantal från 7000 till 8000. Andra kritiker påpekade att den skuld som på närmare en miljon euro som DVU hade gentemot den förre partiledaren Gerhard Frey talade emot en sammanslagning. Men Frey beredde vägen för fusionen genom att diplomatiskt avstå från att inkräva skulden.

Tidigare närmanden
Redan 2004 antogs den första överenskommelsen mellan partierna, då de beslutade undvika att motarbeta varandra. Som ett resultat lyckades DVU få 6,1 procent av rösterna i Brandenburg och NPD 9,2 procent i Sachsen, vilket innebar att NPD, för första gången sedan 1968, fick representation i ett delstatsparlament. Bara några månader senare, i januari 2005. meddelade de två partiledarna att de hade en "pakt för Tyskland" (Deutschlandpakt) och de fyra åren var de två partierna inte längre rivaler under valen. Det samarbetet höll fram till 2009, då NPD avslutade pakten.

Sammanslagningen kommer inte öka NPD:s politiska inflytande, men den har ett symboliskt värde. Nya högerpopulistiska och antimuslimska grupper och partier kommer att ta röster från det ny-gamla partiet. Men vad som är uppenbart är att NPD med hjälp av DVU:s partiledare Matthias Faust på ett elegant sätt lyckats göra sig av med sin äldsta rival.