Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En judisk man ligger i koma med allvarliga skallskador. Mannen beskrivs av det lokala judiska samfundet som en ultraortodox student och menar att han blivit grovt misshandlad av nazister. Hans tillstånd är kritiskt och han har genomgått en skalloperation, rapporterar tidningen Haaretz.

De lokala polismyndigheterna undersöker möjligheterna till att mannen kan ha ramlat. Det judiska samfundet i Kiev är kritiska eftersom de uppgett för polisen att det rör sig om en misshandel. Den ukrainska polisen har tidigare blivit kritiserad för att inte ta rasistiska brott på allvar.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans, ECRI, gav tidigare i år ut en rapport gällande situationen för utsatta grupper i Ukraina. En kritik organisationen har är att poliser ofta rapporteras missköta sig. Särskilt romer tvingas utstå godtyckliga gripanden, fingeravtryckstagningar, hot och slag. Man väljer ofta att åtala personer för huliganism eller misshandel istället för att använda sig av den hatbrottsrubricering som nyligen instiftats i landet. Polisen använder sig också av så kallad rasprofilering vilket gör att misstroende mot folkgrupper odlas.

ECRI har många andra synpunkter på situationen i Ukraina. Sedan den Statliga Kommittén för Nationaliteter och Religion upplöstes 2010 finns ett vakuum i kampen mot rasism. Kommittén hade som uppgift att motverka rasism och rasistisk diskriminering. Efter upplösningen tycks dessa uppgifter inte ha överförts till någon annan statlig institution. De framsteg som landet ändå gjort sedan tidigare riskerar nu att gå förlorade, menar ECRI.

Vidare skriver organisationen att många partier och folkvalda tar till främlingsfientlig, antisemitisk och antitatarisk retorik när de debatterar sin politik.

Romer och Krimtatarer anses särskilt utsatta i landet, de har svårt att få jobb och tillgång till offentlig service då många inte ens har identitetshandlingar. Även judar och ryssar rapporteras få utstå mycket intolerans.

Även den ukrainska fotbollen har problem med nazism och rasism. Banderoller och slagord har varit vanliga på fotbollsarenorna. I landet jobbar man hårt för att få bort dessa element. Att landet är arrangör till sommaren fotbolls-EM har skyndat på detta arbete och mycket resurser läggs på att jobba preventivt inom ungdomsfotbollen.

Trots mycket kritik rapporterar ECRI att flera saker har blivit bättre i landet sedan deras tidigare rapport, 2008. Bland annat har hatbrottsrubricering instiftats, rasistattacker mot utbytesstudenter har minskat, landets journalistkår har instiftat en uppförandekod när de skriver om rasistiska hatbrott och antalet antisemitiska publikationer har minskat markant.

Ämnen i artikeln