Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Skatteverket beslutade i september att en 35-årig man, boende i Dalarna, får sin deklarerade förvärvsinkomst för 2016 uppskriven.

35-åringen menar att han låtit Nordiska motståndsrörelsen använda hans privata konto för transaktioner avsedda för nazisternas politiska verksamhet. Totalt rör det sig om 128 964 kronor som ska vara NMR:s. Mannen är sedan många år aktiv i nazistorganisationen.

Nu drabbas mannen av en skattesmäll. Skatteverket har beslutat att han ska betala ytterligare 74 677 kronor i skatt.

”Fånghjälp”

Trots upprepade förfrågningar från Skatteverket har mannen inte kunnat redovisa annat än en busshyra som en godkänd omkostnad som han haft för organisationens räkning. Totalt bedömer Skatteverket att han har ett skäligt avdrag på 26 000 kronor.

Själv menar mannen att delar av de pengar han fått varit ett bidrag till honom för att täcka kostnader han haft i samband med att han dömdes för sin del i attacken mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp, söder om Stockholm, 2013.

De pengarna ska komma från NMR:s ”fånghjälp”, Föreningen Praktiserad Solidaritet. Föreningen grundades december 2008 och är officiellt fristående från NMR. Expo har tagit del av föreningens stadgar, där står det:

”Föreningen har som syfte att tillvarata sina medlemmars medborgerliga rättigheter samt genom praktiserad solidaritet hjälpa medlemmar som hamnar i ekonomiskt trångmål på grund av politiskt oppositionsbildande arbete.”

35-åringen var en de som dömdes av tingrätten efter att nazisterna 2013 attackerat en antirasistisk demonstration i Stockholm. Foto: Hampus Andersson

Inte godtagbart avdrag

Skatteverket konstaterar i sitt beslut att 35-åringens ”ersättning” för rättegångskostnaderna inte ska ses som en skattefri donation. Dels har han inte redovisat något belägg för sitt medlemskap i föreningen, dels var hans utgifter redan betalda när utbetalningarna kom in på hans konto.

Samtidigt menar Skatteverket att de våldsamma ”gärningarna” ligger i linje med organisationens verksamhet. De skriver i beslutet:

”Skatteverket kan konstatera att de gärningar som du lagfördes för har skett inom ramen för ditt arbete i rörelsen.”

Använt pengarna för privata utgifter

Enligt Skatteverket visar kontoutdragen på att mannen förmodligen använt stora delar av de pengar som ska vara NMR:s privat:

”Det framgår av kontoutdragen att en begränsad del av beloppen har finansierat kostnader som skulle kunna ha samband med ditt ledaruppdrag (t.ex. referenstext flygblad, tält, hyra av buss mm), vilket sammantaget talar för att du även haft ett åtagande som organisatör åt dessa personer.

Av kontoutdragen framgår dock att du till största delen synes ha använt de tillgodoförda beloppen till privata utgifter och konsumtion samt överföring till eget sparande, vilket alltså medför att dina privata utgifter överstiger dina redovisade skattepliktiga inkomster.”

Mångårig aktivist

Den 35-årige mannen har under de senaste tio åren deltagit i Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter. Han har haft en framträdande ställning i NMR och under en period var han ledare för organisationens verksamhet i Mälardalsområdet.

Han förekommer under flera punkter i belastningsregistret och är dömd för bland annat vapenbrott och våldsamt motstånd.

Bankproblem

En anledning till att NMR låter sina tillgångar hamna på enskilda medlemmars konton kan vara att bankerna nekat organisationen att ha bankkonton.

Frågan om bankkonton har varit ett återkommande problem för organisationen och något dess företrädare ofta talar om vid demonstrationer och likande offentliga framträdanden.

När de ska förklara varför detta sker så landar resonemanget ofta i antisemitiska konspirationsteorier.

Expo har sökt den 35-årige mannen för en kommentar.