Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ett blogginlägg om "noll tolerans" mot rasismen i partiet, författat av chefredaktören för partiorganet SD-Kuriren, Tommy Hansson, har fått riksdagsledamoten Thoralf Alfsson att se rött. Alfsson menar att det är "ologiskt" av partiet att öppna uteslutningsärenden mot personer som vid enstaka tillfällen uttryckt sig "klumpigt".

Det var i måndags som Tommy Hansson listade fem exempel på sverigedemokratiska politiker som på olika sätt uttryckt sig rasistiskt eller deltagit på möten med organiserade antisemiter. Dessa borde inte vara medlemmar i partiet, menar han.

Thoralf Alfsson svarade på Hanssons inlägg på sin egen blogg. Han skriver att att SD drabbats av "Exponoja".

Artiklar från Expo "tycks leda till att uteslutningsärenden öppnas i parti och minut inom SD". Alfsson föreslår att partiet samlar sig till motstånd istället för att utesluta sina medlemmar.

Hansson tar dock kritiken med ro.

- Det är helt korrekt att partiledningen granskar sådana uttalanden som jag refererar till på min blogg. Inte bara för att Expo skriver om det utan för att det är oacceptabelt att säga att rasblandning är dåligt, och så vidare, säger Tommy Hansson till Expo.

Ur Alfssons blogginlägg framgår att problemet enligt honom inte är att flera av medlemmarna uttrycker sig i rasistiska eller antisemitiska ordalag. Istället är problemet att utspelen leder till uteslutning.

Alfsson menar att uteslutning endast ska "drabba den som begått ett grovt brott eller förorsakat partiet stor skada eller som upprepade tillfällen" misskött sig. En person med rasistiska åsikter kan alltså vara kvar i partiet så länge de inte uttrycker sig "klumpigt" när de "blir provocerade av en politisk motståndare, journalist eller reporter".

Att medlemmar regelbundet ger uttryck för rasistiska åsikter beror enligt Alfsson på att de inte fått tillräckligt med internutbildning och att SD driver politik inom ett "tabubelagt politiskt område".

"Vi kan inte sätta munkavel på alla medlemmar i partiet, då har vi snart inga medlemmar kvar och heller ingen politik att framföra", avslutar Alfsson.

Tommy Hansson menar att partiet inte borde behöva utbilda sina medlemmar i att inte uttrycka sig rasistiskt:

- Visst, det förekommer mycket medieträning inom partiet. Men även om man inte genomgått den så finns det något som kallas för sunt förnuft också. Det borde ge en viss vägledning om hur man ser på rasistiska uttalanden, säger Tommy Hansson.

När Expo kontaktar Alfsson vill han inte prata om blogginlägget.

- Jag har inga kommentarer till Expo, säger han.