Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På torsdagen meddelade Falu tingsrätt domar rörande två åtal mot ansvariga utgivare som Justitiekanslern, JK, drivit. Det rör hets mot folkgrupp som spridits via Nordiska motståndsrörelsens nyhetssajt och dess organisationssida. Tingsrätten går på JK:s linje och dömer de båda till villkorlig dom och dagsböter.

Den ena domen rör Elin Reinhardt, 34, som är ansvarig utgivare för nazistorganisationens nyhetssajt och som döms för två fall av HMF. Det ena fallet rör en artikel med afrofobiska inslag, det andra är en bild och en artikel som rätten menar uttrycker missaktning mot judar. Elin Reinhardt frias samtidigt från ett fall av hets mot folkgrupp som hon var åtalad för.

Den andra domen som meddelades under torsdagen är mot Emma Karlsson, 36, som mellan 2021 och 2022 var ansvarig utgivare för NMR:s organisationssajt.

2021, natten före en förintelsekonferens skulle hållas i Malmö, projicerades budskap mot flera byggnader i centrala staden. Bland annat gick det att läsa att ”Förintelsen är en bluff” på synagogan. Bakom aktionen stod Nordiska motståndsrörelsen.

Emma Karlsson döms för spridning av flera artiklar som organisationen lagt ut om händelsen. Innehållet bedöms uttrycka missaktning mot judar.

Båda dömda förnekar brott. De medger omständigheterna, men menar att materialet inte är att ses som hets mot folkgrupp. Ett överklagande ska ha kommit in till Falu tingsrätt senast i början januari nästa år.

Personer som varit ansvariga utgivare för Nordiska motståndsrörelsens mediekanaler har vid upprepade tillfällen fällts för hets mot folkgrupp.