Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i samband med en privat fest som tumult uppstod. En av de närvarande hävdade att "Hitler hade rätt när han ville förinta judar". Lägenhetsinnehavaren reagerade på uttalandet och de båda började gräla. I samband med det slogs lägenhetsinnehavaren i huvudet med en flaska.

Gärningsmannen dömdes i juni av Södertälje tingsrätt för grov misshandel till fängelse i ett år och tre månader. Domen överklagades och på fredagen skärpte Svea hovrätt straffet till att också gälla utvisning ut landet efter avtjänat fängelsevistelse med möjlighet att återvända först i augusti 2016.

Enligt domen så är gärningsmannens identitet okänd. Han uppgav först i förhör att han var tjeckisk medborgare för att under rättegången ändra sig till turkisk. Rätten gör bedömningen att mannens identitet inte går att fastställa. Det framgår inte i domen till vilket land mannen ska utvisas.