Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Counterjihadrörelsen har traditionellt bestått av bloggare, bland annat flera som omtalats i Anders Behring Breiviks manifest. Men på deras möten deltar även partier och organisationer. Det gäller såväl personer från Sverigedemokraterna som den brittiska antimuslimska huliganrörelsen English Defence League. Andra grupper verkar främst existera som varumärke utan någon större verksamhet.

Det som samlar rörelsen är ett antal föreställningar, något som blev tydligt vid counterjihaddemonstrationen i danska Århus 31 mars 2012. Där samlades medelålders bloggare från bland annat Frankrike och Tyskland för att hålla brandtal mot islamiseringen. Sida vid sida fanns yngre aktivister där flera mest liknade mc-kriminella till utseendet. Det som enar denna lösliga rörelse är följande grundläggande idéer:

- Islam är en totalitär politisk ideologi snarare än en religion. Som ideologi förespråkar islam krig och expansion.

- Det pågår en långtgående konspiration i syfte att förslava västvärlden. Konspiratörerna utgörs av den europeiska eliten, bland annat regeringarna, och arabländerna. Konspirationen kretsar kring en påstådd överenskommelse. Där muslimer tillåts invandra till västländer utan att behöva integreras, i utbyte mot olja.

- Det sker en successiv ockupation av främst Europa, dels genom invandring, men även genom barnafödande. Muslimerna utgör en så kallad "demografisk bomb" som successivt islamiserar länder genom att bli allt fler. Målet är att skapa ett europeiskt arabien - Eurabia. Även liberala och sekulära muslimer innefattas i konspirationsteorin, antingen som tysta medlöpare eller att de taktiskt döljer sin hemliga agenda.

Inte alla inom counterjihadrörelsen delar alla tre föreställningar. Alla tror inte på en konspiration bakom skapandet av Eurabia. Men dessa personer kan likväl tala om Eurabia, eftersom invandring och demografisk utveckling påstås leda till samma resultat som konspirationsteorin. Föreställningen är att den muslimska befolkningen tar makten genom att vara i majoritet. Den muslimska majoriteten kommer därefter att införa sharialagar och förtrycka ickemuslimer.

Något som skiljer allmänt islamofobiska grupper från de som tillhör counterjihadrörelsen, eller använder counterjihadretorik, är stödet till staten Israel och ett ställningstagande mot antisemitism. Men det hindrar inte att grupper med antisemitiska åsikter tidvis deltar i counterjihadsammanhang. För att bli accepterad fullt ut i rörelsen krävs i regel att gruppen eller organisationen tar ställning för Israel.

Counterjihadnätverket är inte alltid enigt kring vilka som ska släppas in i gemenskapen. Bråk har tidvis uppstått kring europeiska högerextrema partier som inte alltid hållit rent gällande antisemitism eller gjort upp med sådana tendenser inom organisationen.