Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Juristen Thabo 'Muso och journalisten Bill Erlandsson har gjort en genomgång stycke för stycke av Sverigedemokraternas invandringspolitiska program. "Konsekvent och på punkt efter punkt avser SD att åsidosätta de svenska grundlagar, främst 1 kap 2 § Regeringsformen som garanterar oss vår rätt till likabehandling och skydd av lagen", sammanfattar de.
 

Strider mot flera konventioner

"SD avser också att eliminera betydelsen av FN:s Genèvekonvention om de mänskliga rättigheterna, liksom Europakonventionen om de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna. Dessa är internationella rättsakter som Sverige ratificerat och som därmed står över Sveriges egna grundlagar", enligt författarna.

För att genomföra Sverigedemokraternas politik måste alltså Sverige lämna både FN och EU.

 

 

Bidrag till valrörelsen

Bill Erlandsson är själv engagerad i ett lokalt parti i Kungsbacka - Din framtid - men menar att rapporten inte ska ses som ett politiskt utspel, utan snarare som ett bidrag till valrörelsen.

- Nu håller de på att komma in i riksdagen och ingen gör något åt det, så vi tänkte att bättre sent än aldrig, säger Bill Erlandsson.

Redan i grunden är det invandringspolitiska programmet osakligt menar rapportförfattarna, eftersom Sverigedemokraterna inte skiljer på begreppen i flyktingpolitiken och tolkar statistiken ofullständigt och felaktigt. Begrepp som programmet bygger på, till exempel "massinvandring" och "folkomflyttningar", är inte heller sakliga beskrivningar av läget.

SD:s förslag innebär att man vill gå tillbaka till en rättsskipning som gällde före Nürnbergrättegången 1945, före FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och före FN:s flyktingkonvention, sammanfattar rapportförfattarna Thabo 'Muso och Bill Erlandsson.

- Får vi in Sverigedemokraterna i riksdagen får vi ett läge som i Danmark, med mer rasism och vad vi kallar för apartheidpolitik, säger Bill Erlandsson.

 

 

 

 

Tar inte åt sig av kritiken

Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas presschef tar inte åt sig av kritiken som rapporten för fram.

- Vår politik är i stora delar identisk med politik som redan är genomförd i Danmark, och mig veterligen har inte Danmark blivit fällda för brott mot några internationella konventioner, säger Mattias Karlsson.

När det gäller den svenska grundlagen menar Karlsson att i de fall det blir nödvändigt så kommer grundlagen att ändras.

- Inga lagar är huggna i sten, lagar skrivs och ändras av politiker.

 

 

Ämnen i artikeln