Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En granskning av Sverigedemokraternas landstingslista i Gävleborgs län visar att 20 av partiets 63 kandidater förekommer hos kronofogden med en sammanlagd skuld på över fyra miljoner.

4,1 miljoner kronor Kronofogdemyndigheten driver just nu 332 indrivningsärenden på en sammanlagd summa av 4 149 599 kronor, mot Sverigedemokraternas kandidater.

Flera män betalade inte underhåll för sina barn. I Sverigedemokraternas handlingsprogram skriver partiet:

”Att Sverigedemokraterna vill lyfta fram och värna om den traditionella kärnfamiljen skall inte tolkas som ett ringaktande av de heroiska insatser som ofta görs av ensamstående föräldrar, och dessa skall erhålla samhällets fulla stöd för att klara sin ibland svåra situation. ”

Svårt med ansvar Det ansvar som Sverigedemokraterna vill ge stat och kommun är med andra ord något som de själva har svårt att leva upp till.

Varken Rickard Källberg, Rolf Nilsson eller Mikael Bogren betalar underhållstöd till sina barn och kronofogden har kopplats in för att pengarna ska nå fram.

MIKAEL EKMAN KAJSA LINDOHF

Ämnen i artikeln