Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På onsdagen lanserades databasen, innehållande information som exklusivt syftar till att motarbeta högerextrem extremism som är kopplad till våldshandlingar, rapporterar Deutsche Welle. Syftet är att förbättra kommunikationen mellan myndigheter som arbetar med säkerhet, på regional och nationell nivå.

I databasen kommer det att finnas information om individer med koppling till den våldsamma extremhögern. Det påpekas att personer som hyser högerextrema åsikter i allmänhet eller endast är medlemmar i partiet NPD inte kommer ingå i registret – så länge de inte samtidigt uppvisar våldsamma tendenser. Endast ett fåtal personer kommer ha behörighet att använda databasen, som endast kommer att finnas tillgänglig på speciellt programmerade datorer.

Hans-GeorgMassen, chef för författningsskyddet, beskriver den nya databasen som "absolut nödvändig" för att kunna säkerställa ett "komparativt informationsutbyte", rapporterar Deutsche Welle.

Beslutet om att inrätta databasen är en följd av den misslyckade utredningen rörande terrorcellen Nationalsocialistiska Underjordiska rörelsen. NSU. Mellan åren 2000 och 2006 låg gruppen bakom mord på nio personer med utländsk bakgrund och en polis. Dessutom har den kopplats samman med ett antal bombattentat och bankrån. Rättsväsendet lyckades inte koppla samman gruppen med brotten, trots att miljön runt NSU stod under kraftig bevakning.