Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i mars i år som Expo kunde berätta om att en vänsterpartist i Helsingborg publicerat antisemitiska texter på partiföreningens hemsida.
I texterna beskrev den lokala styrelseledamoten Per Rehnberg att mäktiga judar styr USA och det ekonomiska systemet, samt att det finns många högt stående judar med makt inom medie- och universitetsvärlden.
Under året öppnade partiledningen ett uteslutningsärende mot honom. På partistyrelsemötet i lördags tog vänsterpartiets ledning beslut om att utesluta honom.

Protesterar mot uteslutning

– Vi tycker han ska uteslutas för att hans agerande kan skada partiet. Det var ingen diskussion, det var ett enkelt beslut, säger Anki Ahlsten, partisekreterare i Vänsterpartiet. Han uttrycker antisemitiska åsikter och det måste vi ta avstånd ifrån, säger hon.
I partiföreningen i Helsingborg anser man att uteslutningen av Rehnberg var att gå för långt.
– Jag tycker att man gjort fel när man har uteslutit honom för jag anser inte att det här har skadat partiet så att uteslutning är nödvändigt. Vi har pratat med Per och vidtagit åtgärder för att sådant här inte ska upprepas. Jag tycker att det är beklagligt för han har varit en bra kamrat och varit drivande, säger Peter Ahlbom, partiets gruppledare i kommunfullmäktige.

Publicering väckte känslor

Vänsterpartiet i Helsingborg reagerade inte på texterna utan det var partiets Skånedistrikt gick in för att ta bort dem.
I en intervju med Expo uppgav Per Rehnberg att han inte såg något problem med texterna och att han enbart lade fram fakta. Oavsett om det gällde USA:s senat eller Sverige.
– Det är absolut inte politiskt korrekt det är det ju inte, men det är ju så det är. Det är samma som i Sverige, sa Rehnberg tidigare i år.
Vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten reagerade då starkt på texterna och uppgav att de stred mot partiets åsikter.
En knapp månad efter Expos publicering höll Vänsterpartiet Helsingborg sitt årsmöte och valde in Per Rehnberg i den lokala styrelsen återigen.
Nyligen höll partiföreningen ett extra årsmöte efter att nästan hela styrelsen avgått. Det var enbart kassören som valde att sitta kvar.

Ämnen i artikeln