Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I söndags släppte Sifo en opinionsundersökning som visade en viss tillbakagång för Sverigedemokraterna. Det var en i raden av nyligen publicerade opinionsundersökningar som tycks visa på ett trendbrott:

En liten grupp väljare går för stunden tillbaka till Moderaterna från Sverigedemokraterna.

Trots att experter påpekat att förändringarna är små och osäkra var delar av Moderaternas partietablissemang inte sena med att basunera ut sin glädje över partiets nya lyckade strategi. Till denna kör anslöt sig flera borgerliga opinionsbildare. Svenska Dagbladets politiska analytiker Göran Eriksson gick så långt att han till och med slog fast att Moderaterna och Anna Kinberg Batra har "knäckt SD-koden".

Berättelsen är att Moderaterna med Anna Kinberg Batra i spetsen har lyckats göra sig av med delar av arvet från Fredrik Reinfeldt. De har lagt sig närmare SD:s migrationspolitik och på så sätt fått tillbaka några av de väljare som lämnade M för SD i valet 2014. Pang bom! Nu är koden knäckt. Succé! Eller?

Kastat ut barnet med badvattnet?

Det finns något i denna berättelse som skaver. De som hävdar att de "knäckt SD-koden" talar tyst om vad det i sådana fall kostade, eller kommer att kosta. Om priset är orimligt högt, kan man då verkligen tala om en vinst?

Det är inte bara Fredrik Reinfeldts migrationspolitik Moderaterna nu tar avstånd ifrån. Det är även en del av den politik som låg till grund för det allianssamarbete som så framgångsrikt vann två val och höll ihop svensk borgerlighet.

De företrädare från Centerpartiet och Liberalerna som jag ofta möter när jag föreläser runt om i landet tar bestämt avstånd från Moderaternas nya linje. Att förena Alliansen efter Moderaternas nya omläggning kommer inte att bli friktionsfritt och socialdemokratins historiska mantra om borgerlig oenighet kommer åter att ljuda.

Hur länge sitter motståndarna tysta?

Moderaterna är också internt djupt splittrade i denna fråga. Det finns gott om medlemmar och förtroendevalda som på allvar står för sitt frihetliga och marknadsliberala idéarv. Alla de som tycker att utgångspunkten för politiken bör vara idén om en globaliserad och öppen värld där människors rätt och behov av social och geografisk rörlighet sätts i första rummet. Inte taktiserande, triangulering och kortsiktigt politiskt spel.

Hur länge kommer de att sitta tysta? Hela partiets utveckling och framtid står på spel.

Moderaternas närmande till Sverigedemokraterna och bekräftande av deras migrationspolitik sänder så klart också signaler som kommer att öka avståndet till flera viktiga väljargrupper. SD är fortfarande Sveriges överlägset minst omtyckta parti och når exempelvis inga höjder hos väljare med utomnordisk bakgrund, storstadsbor eller lägre och högre tjänstemän. För att inte tala om unga kvinnor.

Genomslaget ökar - även om partiet minskar

Utöver priset för Moderaterna, såväl internt som externt, kan man såklart inte heller förstå Sverigedemokraternas framgångar enbart utifrån några procent hit eller dit i en opinionsundersökning. Sverigedemokraterna är inte bara ett parti, det är också en splittrande idé som i grunden vill förändra vårt samhälle.

Även om partiet backar några procent i en Sifo-mätning är inte idén på tillbakagång. Tvärtom. Aldrig någonsin har partiets inflytande över det offentliga samtalet varit starkare.

Idén om invandringen som grunden för att förstå alla samhällsproblem. Talet om "elitens" stora svek mot "folket", om den tystade "majoritetens" revansch och om medias och journalisternas medvetna mörkande av "sanningen om invandringen".

Detta är i dag något som tas för sanning av flera opinionsbildare, politiker och människor som helt står frikopplade från den extremhöger som oavbrutet pumpat ut samma budskap i decennier.

Anpassning - ett stort misstag

Sverigedemokraterna har aldrig mått bättre än i dag. Partiet har självförtroende och ser att diskurs och politik går i deras riktning. Alla etablerade politiska partier är i dag tvungna att förhålla sig till extremhögerns berättelse.

Att tro att Sverigedemokraterna och deras budskap knäcks via opportunism, anpassning och bekräftelse är ett stort misstag. Ett misstag som kommer att vara förödande för Moderaterna såväl som för andra partier.

Frågan som bör ställas är: Vem är det egentligen som knäcker vem?

Artikeln är uppdaterad 17/2-2016. I en tidigare version uppgavs felaktigt att SvD:s ledarsida skrivit att Moderaterna "knäckt SD-koden". I själva verket var det SvD:s politiska analytiker Göran Eriksson som skrivit det.

Ämnen i artikeln