Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tryckfrihetssällskapet beskriver sig om en förening som kämpar för det fria ordet "varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det", skriver organisationen på sin hemsida. Ingrid Carlqvist, tryckfrihetssällskapets grundare har tidigare avböjt att intervjuas av Expo Idag med hänvisning till att hon bara svarar på frågor som berör sharia.

Tryckfrihetssällskapet driver en tydligt antimuslimsk linje. Ingrid Carlqvist har flera gånger kollektivt skuldbelagt muslimer. Hon har bland annat hävdat att muslimer inte vill integrera sig i det svenska samhället och beskrivit män från Afghanistan som "våldsamma och kvinnoföraktande".

Samtliga möten som föreningen har haft har handlat om den muslimska invandringen, som pekas ut som ett hot mot västvärlden. Lars Hedegaard, ordförande för Tryckfrihetssällskapets motsvarighet i Danmark sa på ett möte i Malmö förra året att islam står för "normer som är oförenliga med ett demokratiskt samhälle".

Tryckfrihetssällskapet ingår i den så kallade counterjihad-rörelsen och har deltagit på möten och demonstrationer tillsammans med internationella antimuslimska organisationer.

På söndag ska Tryckfrihetssällskapet hålla ett seminarium i Malmö, huvudtalaren är Geert Wilders, partiledare för det antimuslimska och populistiska Frihetspartiet i Holland. Även han rör sig i counterjihad-kretsar, där han betraktas som en ikon. Wilders har bland annat fått ekonomiskt stöd av David Horowitz Freedom Centre.

Wilders är parlamentsledamot i Holland och hans parti har varit stödparti åt den regering som Wilders fällde 2012. Det senaste valet var ett rejält bakslag för Wilders som förlorade 40 procent av sitt väljarstöd.

Geert Wilders ses i antimuslimska kretsar som en frihetskämpe. En utdragen rättsprocess kring Wilders hjälpte till att stärka den bilden av honom. Wilders anklagades 2009 för hets mot folkgrupp efter att han fällt flera rasistiska uttalanden. Han har bland annat jämfört Mein Kampf med koranen och producerat en antimuslimsk film. 2011 friades dock Wilders. Partiledaren beskrev den friande domen som en seger för yttrandefriheten.

Geert Wilders själv har flera gånger velat begränsa muslimers rättigheter. Bland annat har han drivit igenom att så kallat burkaförbud i Holland. Han har krävt att koranen ska förbjudas. Han kräver förbud av muslimska skolor och förbud av nya moskéer. Dessutom kräver han i sitt politiska manifest från 2006 att en lag ska stiftas som förbjuder predikningar på andra språk än holländska.

2011 publicerade en radiokanal en karikatyr där Geert Wilders porträtteras som en lägervakt. Det fick Wilders att gå i taket och kräva att karikatyren skulle plockas bort från radiokanalens hemsida.

Tryckfrihetssällskapet har inte velat gå ut med adressen för mötet i Malmö med hänvisning till hotbilden mot Geert Wilders. Polisen bekräftar att det finns en generell hotbild mot Wilders och de betraktar hans besök som en särskild händelse.

Ämnen i artikeln