Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Uttalandet om att han är att ses som ett hot mot den nationella säkerheten är att man vill få honom utlämnad till Tyskland. Zündel har från Kanada fritt kunna sprida sin propaganda till Tyskland och över hela världen men kommer med stor sannolikhet att åtalas om han blir utlämnad till Tyskland. Inom de närmaste dagarna kommer en domstol fastställa eller avslå regeringens uttalande. Om det fastställs kan en utvisning genomföras omgående.