Vilka vi är

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse. Vår vision är en levande demokrati där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande.

Hur startade Expo?

Stiftelsen grundades 1995 av bland andra Stieg Larsson (1954–2004). Alltsedan starten har journalistisk granskning av extremhögern utgjort grunden för Expos arbete.

Vad gör Expo?

Genom granskning, opinionsbildning, kunskapshöjning och research får vi fler att ta hotet från rasistiska grupper och idéer på allvar och stöttar de tjänstemän, organisationer och antirasister som utgör demokratins ryggrad så att de blir bättre på att bemöta hotet.

Expo erbjuder:

Omvärldsbevakning– Vi samlar information om rasistiska grupper, nätverk och fenomen, och har Nordens största arkiv över extremhögern. Det innehåller såväl tryckt som digital propaganda och uppgår till tiotusentals dokument. Sedan 2009 har vi årligen släppt en rapport över den rasideologiska miljön, och vi producerar material till skolor.

Journalistik – Vi producerar tidskriften Expo som kommer med fyra nummer per år. Den innehåller reportage, granskningar och analyser om rasism i Sverige och internationellt. Vi publicerar aktuella nyheter på vår sajt samt sprider vår journalistik i sociala medier.

Kunskapshöjning och utbildning – Expo föreläser i hela Sverige, på skolor, myndigheter, organisationer och företag. Utbildningsverksamheten syftar till att stärka människors kunskap om rasismens mekanismer, idéer, historia och nutida organisering.

Vad tycker Expo?

Expo försvarar det demokratiska samhället mot det hot som rasismen utgör. Våra grundvärderingar handlar om att människor inte ska dömas utifrån varifrån de kommer, sin religiösa tro eller sitt yttre. Vi tror att rasismen motverkas bäst genom att människor utrustas med kunskap om rasismens mekanismer, språk och organisering. Vi har ingen politisk hemvist på någon höger-vänsterskala.

Vem samarbetar Expo med?

Vi samarbetar med dem som delar våra grundvärderingar. Kontakta oss gärna om du har ett uppslag för samarbete.

Hur finansieras Expo?

Vårt arbete finansieras delvis genom försäljning av prenumerationer, lösnummer, annonser och föreläsningar. Samtidigt är vi helt beroende av gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. Vi erhåller Kulturrådets produktionsstöd för nyhetssajten och tidskriften, samt då och då statliga projektbidrag. Stieg Larssons familj, som äger rättigheterna till hans Millennium-böcker, har bidragit med större gåvor vid flera tillfällen. Bland annat har vi fått familjens hela andel av inkomsterna från den fjärde boken. Dessa har varit helt avgörande för Expo.

Vilka jobbar på Expo?

På Expo finns anställda journalister, researchers, formgivare, fotografer, kommunikatörer, utbildare och administrativ personal. Våra ideella medarbetare är också mycket viktiga för verksamheten. 

Vem styr Expo?

Expo har en styrelse som har till uppgift att se till att stadgarna följs, ansvara för verksamheten och tillsätta vd. Styrelsen arbetar ideellt.

Demokratins symbol

Kan du rita demokrati? Den frågan ställde vi våra följare och vänner när vi under våren 2021 utlyste tävlingen Demokratins symbol. Rebecka Wijk Fagerberg, digital designer, vann tävlingen. Du kan läsa mer om symbolen och hur den kan användas här.

Få obegränsad tillgång till Expo Lär dig mer

Prenumerera nu