Medier i bred bemärkelse anklagas återkommande för att vara ideologiskt styrda, att ägna sig åt fake news eller mörkläggning – oftast kring frågor om invandring men på senare tid även i andra frågor.

Samtidigt lever vi i en tid där vi har aktörer, både stater och andra intressen, som aktivt jobbar med informationspåverkan och desinformation och världsledare och politiska företrädare som medvetet och aktivt undergräver förtroendet för mediers granskningar.

I kölvattnet av mediekritiska debatter eller i anslutning till uppmärksammade granskningar eller rapportering kring omvärldshändelser som väcker starka känslor i stora grupper av befolkningen kan konspirationsteorier om medier dyka upp.

Vilka är det som gynnas av att mediernas trovärdighet undergrävs av konspirationsteorier och desinformation? Hur kan det låta och varför är det något vi bör ta på allvar?

Gäster i studion är frilansjournalisten Somar Al Naher, idé- och lärdomshistorikern Andreas Önnerfors och och Jonathan Leman.

Programledare är Anna Fröjd.