Faktalabbet: Rasism 2020 | Expo.se

Faktalabbet: Rasism 2020

I tider av stora, snabba samhällsförändringar sprids osäkerhet och oro. Debatten förs i allt högre tonläge och känslor får styra snarare än fakta. Vem ska vi egentligen lita på?
PDF icon Ladda ner (3.63 MB)

I Faktalabbet stannar vi till och tittar på vad forskare, som arbetar långsamt och systematiskt, har kommit fram till i frågor som är aktuella och som Expo bevakar. Förhoppningen är att texterna som vi publicerar ska hjälpa läsaren att förstå sin samtid bättre. Men också ge argument som inte bygger på känslor, oavsett om du jobbar i media, politik eller diskuterar i familjen eller under jobbfikat.

Faktalabbet är en artikelserie som publicerades på Expo.se under våren och hösten 2020. Texterna är här samlade i bokform.

Projektledare och redaktör: Annika Hamrud
Skribent: Emilie Stendahl
Illustration och formgivning: Agnes Florin
Faktalabbet gjordes med stöd av MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.