Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 10 maj förra året svors Viktor Orbán återigen in som Ungerns premiärminister. En tredje mandatperiod, med egen majoritet i parlamentet. Segerviss och med en ödesmättad retorik lovade han i sitt tal att han kommer att vara en garant för Ungerns överlevnad. För om man ska tro Viktor Orbán är Ungern nära undergången.

”Ungrarna utgör bara 0,2 procent av jordens befolkning. Detta gör det tydligt att ungrarnas överlevnad som en nation inte är automatisk. (...) Ungerska beslut måste baseras på möjligheten att vi kan försvinna, vi kan skingras, vi kan dö ut och världen kan gå vidare utan den arten av homo sapiens som vi känner som ungrare.”

Viktor Orbáns tal följdes noga av europeiska ledare som med bestörtning hört premiärministern tidigare dödförklara den liberala demokratin. Nu riktade sig Orbán till dem, med en blinkning till filantropen George Soros och hans Open Society Foundations som Orbán utmålat som ett hot mot nationen.

”Jag är övertygad om att invandring leder till att nationer och stater upplöses. Nationella språk försvagas, gränser suddas ut, och nationella kulturer försvinner. Vad som blir kvar är ett enda öppet samhälle.”

Viktor Orbán har dock ett problem med sin vision om att rädda det unikt ungerska. I Ungern är nämligen födelsetalen alarmerande låga, samtidigt som utflyttningen är hög. Med stängda gränser har Viktor Orbán egentligen bara ett alternativ. Hans stora politiska projekt är att se till att kurvan över landets födelsetal vänder. Men inte med vilka barn som helst. Det ska vara ”ungerska” barn. Och han är inte ensam. Radikalnationalisternas nya projekt är att skapa en babyboom, av rätt typ av barn.

Eu:s befolkning åldras. EU satsar miljarder på forskning kring hur samhällen kan anpassa sig till den nya demografiska verkligheten. I Europarådets rapport Population ageing in Europe från 2014 konstateras att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara över 60 år redan 2020.

I rapporten varnas för konsekvenserna när allt färre är i arbetsför ålder, samtidigt som kostnader för vård och pensioner ökar. Flera åtgärder föreslås. Det handlar om bättre förutsättningar för familjer, tryggare arbeten och att göra samhällen ekonomiskt robusta inför framtiden, bland annat genom att drastiskt minska statsskulderna. En annan åtgärd är att förbättra förutsättningarna för att få immigranter i jobb.

Men det är inte bara Europarådet som noterat att demografin förändrats. Bland högerextrema ideologer är det en ödesfråga. Men de pratar inte om dyrare pensionssystem. De skriker om en ödeskamp för nationen och om etniska konflikter. Högerextrema tänkare och tyckare har i decennier beskrivit majoritetsbefolkningen som utrotningshotad, och invandringen som en invasion. De ser medborgarna som representanter för olika konkurrerande etniska grupper med kollektiva intressen där majoritetsbefolkningens intressen anses vara de rättmätiga.

Med den etniska linsen går det inte att lösa demografifrågan genom invandring. Det vore att skriva under sin egen dödsdom. Eller för att citera ett annat av Viktor Orbáns tal från 8 februari 2016:

”Vi måste slå fast att vi inte vill ha mångfald och blandas: Vi vill inte att vår egen färg, våra traditioner och nationella kultur blandas med andras. Vi vill inte det. Vi vill verkligen inte det.”

I takt med att radikalnationalister vunnit makt i flera länder i Europa, som Polen, Ungern och Italien har det blivit möjligt att lansera en lösning på problemet. En politik för den etniskt homogena nationen.

Universallösningen är att införa incitament för att öka barnafödandet samtidigt som kvinnors rättigheter inskränks. I Ungern lanserade Viktor Orbán nyligen en ny reform för att öka födelsetalen. Kvinnor som föder sitt fjärde barn ska slippa betala skatt under resten av sitt liv. Unga par som gifter sig ska erbjudas ett fördelaktigt lån på 300 000 kronor som kan skrivas av genom att föda fler barn. Efter tredje barnet skrivs skulden av helt. Stora familjer ska dessutom få hjälp med billån och Viktor Orbán lovar tusentals nya dagisplatser.

För att möta bristen på arbetskraft har den ungerska regeringen infört vad kritikerna kallar ”slavlagen”. Den innebär att arbetsgivare kan begära 60 procent mer övertidsarbete, vilket i praktiken kan innebära sex dagars arbetsveckor. Samtidigt får arbetsgivaren rätt att skjuta fram lönen för övertiden i tre år.

Vid årsskiftet samlades tusentals i protester i Budapest och facken har hotat med en generalstrejk. Samtidigt som Ungerns åldrande befolkning och låga födelsetal har tvingat landet att försämra arbetsvillkoren satsade landet 2015, mitt under brinnande flyktingkris, 800 miljoner euro, cirka 8 miljarder kronor, på att bygga ett taggtrådsprytt staket längs den ungerska gränsen.

Victor Orbán. Foto: Privat

 

Italien har ett av de lägsta födelsetalen i Europa och en snabbt åldrande befolkning. Varje år slås nya bottenrekord. Sedan 2018 styrs landet av en koalition mellan populistpartiet Femstjärnerörelsen och radikalnationalistiska Lega.

Italien var det första landet som många flyktingar kom till när flyktingströmmen till Europa var som störst. Mellan 2014 och 2017 anlände över hundratusen människor till Italien varje år. Dessa personer som ofta är i arbetsför ålder får nu kalla handen av den nya regeringen som bland sina första mål satte upp deportation av en halv miljon människor.

Snabbt hamnade den nya regeringen i konflikt med EU efter att ha vägrat låta räddningsbåtar som tagit ombord nödställda flyktingar på Medelhavet använda italienska hamnar. En italiensk tribunal vill åtala inrikesminister Matteo Salvini för att ha missbrukat sin makt efter att han i augusti förra året vägrat en båt med 170 flyktingar att lägga till på Sicilien. Båten var i limbo på Medelhavet i tio dagar innan en lösning förhandlades fram. Salvini kan slippa åtalet om överhuset ger honom immunitet.

Samtidigt som den italienska regeringen arbetar för att tvinga migranter ut ur landet varnar det italienska ministeriet för ekonomi och finans för att andelen medborgare över 65 år ökar. 2070 kan 60 procent av befolkningen vara i pensionsåldern.

Liksom i Ungern försöker Italiens nya regering fokusera politiken på att få majoritetsbefolkningen att föröka sig. Inrikesministern och vice premiärminister Matteo Salvini förklarade till The Times att hans regering ska bedömas efter antalet nyfödda och inte kring hur mycket de sänkt statsskulden.

”Ett land som inte skapar barn är dömt till att dö”, sa han och varnade för att ”identiteten, traditionerna och vår berättelse” står på spel.

Regeringen har lanserat en ”mark för barn”-policy. Familjer som får ett tredje barn mellan 2019 och 2021 erbjuds att i 20 år ta över mark som staten äger. Familjerna erbjuds också ett räntefritt lån på nästan två miljoner kronor för att kunna bygga hus på marken.

Kritiker har varnat för att mycket av den mark som staten äger är otjänlig och inte kommer att locka familjer. Oppositionspolitikern och parlamentsledamoten från Demokratiska partiet, Chiara Gribaudo, har kallat politiken för ”medeltida” ”Vad familjer behöver är jobb och en fungerande välfärd”, menar hon.
Kritiker har också dragit paralleller till den politik som landets fascistiske diktator Benito Mussoloni förde under sin tid vid makten. Han dränerade sumpmarker för att få familjer att flytta ut på landet.

Även Polen kämpar mot ett av EU:s sämsta födelsetal. Där har partiet Lag och Rättvisa kämpat mot EU:s flyktingkvoter. Samtidigt arbetar man aktivt för att polska minoriteter utomlands ska flytta till landet. Polen har utfärdat tiotusentals pass till exilpolacker.

För att få fart på reproduktionen lanserade Polens hälsodepartement en film som uppmuntrade medborgarna att ”agera som kaniner”. Landet har en hård abortpolitik. Abort är bara tillåtet om graviditeten hotar moderns liv, fostret är allvarligt skadat, eller om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest. Den polska organisationen Federationen för kvinnor och familjeplanering (FEDERA) uppskattar att 150 000 olagliga aborter genomfördes 2016 och bara 1 055 lagliga.

Den nationalistiska familjepolitiken får applåder från likasinnade runt om Europa. Framförallt Ungern ses som ett föregångsland och Italien med sin nya regering har snabbt stigit i popularitet.

Den inflytelserika högerextrema tidningen Breitbart som blev världskänd i samband med valet av Donald Trump följer noga utvecklingen i Ungern, Polen och Italien. Sajten har närmast gjort kampen mot de låga födelsetalen till ett tema i sin bevakning av europeisk politik.

Sverigedemokraternas medieprojekt Samtidens chefredaktör Dick Erixon försvarade i Sveriges radios program ”Godmorgon, världen!” i februari Ungerns nationalistiska familjepolitik. Han avfärdade samtidigt de kritiker som menar att Orbáns politik baseras på rasistiska logik. Det var inte första gången Erixon stått upp för Orbán. Den 8 april 2018 avslutade han sin krönika i Samtiden under rubriken ”Få har lika demokratiskt starkt stöd som Orbán” med orden:

”För att sammanfatta, kan man säga att Viktor Orbán står för en politisk linje som folket uppskattar, till skillnad från de flesta regeringar i väst som på flera punkter driver en politik stick i stäv med vad väljarna önskar. Och han levererar.”

Radikalnationalisternas fokus på familjepolitiken sker på bekostnad av kvinnors rättigheter. Det menar Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på den internationella kvinnorättsorganisationen Kvinna till kvinna.

– En av grundpelarna för nationalister är att kvinnans roll är i hemmet. Hon ska föda barn till nationen, säger Tötterman Andorff.

– Vill man som kvinna ha rätten till sin egen kropp och kanske inte ens vill bli mamma utan hellre ha en karriär och en utbildning, då bryter man mot normen och riskerar att bli bestraffad. Kvinnan tvingas in i en beroendeställning, fortsätter hon.

I undersökningen Så tystas en kvinnorörelse, som Kvinna till kvinna tagit fram, pekas ökad nationalism ut som huvudanledningen till att kvinnors rättigheter begränsas i en rad länder. Undersökningen bygger på en enkät med svar från 123 kvinnorättsförsvarare från 32 länder.

60 procent av de tillfrågade uppgav att utrymmet att agera har krympt och kopplar detta till ”ökad nationalism och konservativa värderingar”. 85 procent uppgav att det blivit svårare att få finansiering. Ett problem som pekas ut är det ”ökade fokuset på kvinnors traditionella roll som mödrar”.

I polen misstänkliggörs kvinnor som protesterar mot den nationalistiska familjepolitiken. Myndigheten som beviljar stöd till organisationer i civilsamhället står direkt under premiärministern och grupper som kämpar för kvinnors rättigheter vittnar om att bidragen har strypts.

2016 protesterade tiotusentals mot en skärpning av den redan restriktiva abortpolitiken som regeringspartiet Lag och Rättvisa ville driva igenom. Demonstrationerna, som gick under namnet ”De svarta protesterna”, stoppade lagen som skulle totalförbjuda abort utom i de fall där graviditeten utgjorde en fara för mammans liv. Straffen skulle även skärpas så att en olaglig abort skulle kunna ge uppemot fem års fängelse.

Lagförslaget lyftes fram av den ultrakonservativa stiftelsen Ordo Iuris-institutet som står regeringspartiet Lag och Rättvisa nära. I en skrivelse till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 2017 beskriver de sig som konsulter till den polska regeringen.

Samma år släppte Ordo Iuris en rapport där de antyder att protesterna mot abortlagstiftningen gick utländska intressens ärenden eftersom vissa organisationer som var representerade i protesterna fått bidrag från bland andra George Soros stiftelse Open Society Foundations.

”Polen älskar sina barn, men utlänningar vill döda dem. De svartklädda, pro abort-demonstrationerna som svepte över Polen förra oktober var varken 'spontana' eller en del av en 'gräsrotsrörelse' utan finansierade från utlandet”, sammanfattade anti abort-sajten Life Site Ordo Iuris-institutets rapport.

I Ungern stiftades i juni 2017 en lag om att organisationer som årligen får över 200 000 kronor i bidrag från utlandet måste registrera sig som ”samhällsorganisationer som får utländsk finansiering”. Detta måste en organisation också redovisa i alla sina publikationer. Lagen har fått kritik, bland annat av Amnesty, för att vara ett sätt för den ungerska regeringen att misstänkliggöra människorättsorganisationer och opposition.

– Det är svårt för kvinnorättsaktivister att stå upp för kvinnors rättigheter i en nationalistisk stat. Då de anklagas för driva en internationell agenda. De blir sedda som förrädare och att de är emot sitt land, säger Petra Tötterman Andorff.

I rapporten Så tystas en kvinnorörelse vittnar en ungersk kvinnorättsaktivist om att de anklagas för att ”sprida genusideologi” och för att ”propagera mot män och kvinnors medfödda roller” när hon driver frågor om jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter.

Så fungerar den radikalnationalistiska lösningen på demografifrågan. Stäng gränsen. Få ”rätt” kvinnor att föda fler ”rätta” barn. Och anklaga de som protesterar för att gå främmande intressens ärenden.

Eller som i Viktor Orbáns tal till nationen den 10 februari där han lanserade landets nya familjepolitik.

Då förklarade han också hur han ser på sin opposition.

”Vi pratar inte ofta om den ungerska oppositionen. Detta för att vi inte kan säga något nytt eller mer graverande än det välkända faktum att den ungerska oppositionen är en samling av invandringsvänliga politiker som George Soros och de europeiska byråkraterna håller levande.”

Reportaget är hämtat ur nya numret av Expo. Stöd vår journalistik och teckna en prenumeration på tidningen här!

Ämnen i artikeln