Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Lyssna på reportaget:

Ett rödmålat trähus står inramat av den sörmländska skogen, gyllene åkrar, en välkrattad grusgång och klippt gräsmatta. Invändigt utrustat med furupanel och skinnsoffor. Eftermiddagssolen som letar sig in får de rakade, tatuerade, skallarna att blänka. Det är Kuggnäsfestivalens andra dag och de trettiotal personer som strax innan suttit ute på verandan och druckit öl har letat sig in för att se festivalens dragplåster, Enhärjarna, repa inför kvällens gig.

Tomas ”Bisson” Ek, sångaren i bandet, är välkänd i den här kretsen. Genom åren har han haft flera band med nationalistisk inriktning. I en intervju med nättidningen Midgård 2013 sade han bland annat, apropå den politiska utvecklingen, att han upplevde att just förutsättningarna för det politiska blivit bättre.

”Förut var det mycket slåss på fyllan i armbindlar och skrikande medan idag har vi faktiskt två kanonbra organisationer som verkligen är seriösa. Jag tänker på SvP [Svenskarnas parti reds anm.] och SMR [Nuvarande NMR reds anm]. Seriöst trevligt folk med en järnvilja och tro som kan flytta berg!”

På Kuggnäs är fyllan fortfarande påtaglig. Trots att bandet bara repar blir stämningen hög. Efter ett par låtar får sångaren feeling och tillsammans med publiken skriker han ”sieg heil”. Framför scenen: raka spända högerarmar.

Kuggnäsfestivalen anordnas i år för fjortonde gången sedan starten 2003 då den började som ett 25 års-jubileum för Kuggnäs motorgård. Den första festivalen lockade över 1 000 besökare och fick direkt dåligt rykte bland Nyköpingsbor, kommun och lokalpolis. Arrangörerna själva beskriver händelserna som ”lite strul på stan”. Men det var just strulet på stan som kommunen ville råda bot på 25 år tidigare när samarbetet med föreningen inleddes.

I slutet av 1960-talet köper Nyköpings kommun den tidigare adligt ägda gården på Arnö. Till en början är gården privatbostad för lantbrukarfamiljen Hallberg, som nyttjar den fram till slutet på 1970-talet, då frun i huset flyttar till en av Arnös första, nybyggda lägenheter. Raggarkulturen sprider sig vid denna tid hos Nyköpingsungdomen, och kommunen upplåter den då tomma Kuggnäs gård till den bilburna ungdomen för att de ska ha någonstans att hålla till. Den egna platsen genererar engagemang och 1978 bildas Nyköpings motorförening.

Kommunens satsning verkar till en början lyckad. De bekostar en upprustning av gården, och vid 1980-talets början har föreningen över 500 medlemmar. Verksamheten satsar på motorkultur för alla, mekarkurser för tjejer anordnas och likaså mattehjälp i samarbete med studieförbund för de som saknar betyg. Alkoholförbud råder och gården blir en populär samlingsplats bland stadens ungdomar och motorintresserade. Men mot slutet av 1980-talet händer något. Föreningens profil ändras och i början av 1990-talet hävs alkoholförbudet.

Enhärjarnas spelning, Kuggnäsfestivalen 2019
Under bandet Enhärjarnas öppna rep inför kvällens officiella spelning skriker sångaren, Tomas "Bisson" Ek (tv), sieg heil från scenen och publiken svarar.  Foto: Fredrik Swartling

 

En som intresserat sig för gårdens historia och utveckling är journalisten och tidigare Södermanlands Nyheter-skribenten Gunnel Magnusson. I ett sex sidor långt reportage, publicerat i tidningens helgbilaga i mars 2009, har hon granskat Kuggnäs fritidsförening. En verksamhet som hon blev intresserad av genom sin bevakning av Sörmlandsbandet Ultima Thule och den allt mer närvarande vit makt-rörelsen i Nyköping.

– Vid den här tiden så började NMR, eller föregångarna till NMR [SMR, reds. anm], dyka upp i Nyköping. Detta var runt 2006 och 2007 och de dök upp med spontana demonstrationer på Stora torget. Det blev konfrontationer vid några tillfällen. Medborgare ville inte ha dem där, berättar Gunnel Magnusson.

Föreningen hade redan 2004, utan framgång, anmält Södermanlands Nyheters bevakning av gården, som de ansåg vara en ”förtalskampanj”, till Pressombudsmannen. Den sex sidor långa artikeln i mars 2009 kommenterar föreningen på sin hemsida med att ”svartmålningen verkade ha återupptagits”.

I sitt arbete med att undersöka gårdens historia och förutsättningarna för deras verksamhet blir Gunnel Magnusson särskilt intresserad av det som händer 1994.

Då erbjuds föreningen att köpa loss gården och de tillhörande 9 700 kvadratmeterna mark av kommunen för 55 000 kronor – en högst blygsam summa med tanke på att en villa på Arnö vid samma tidpunkt kostar närmare 700 000 kronor.

Den moderate politikern Peder Wachtmeister, dåvarande ordförande i Nyköpings kommunstyrelse och därmed ansvarig när gården såldes, hävdade i en intervju med Södermanlands Nyheter 2009 att försäljningen var välkommen. Gården ska ha varit i dåligt skick och föreningens krav på kommunen som hyresvärd för höga. Wachtmeister förklarade det låga priset med en nedskrivning på grund av det ideella arbete som föreningen lagt ned.

Gunnel Magnusson har ytterligare en teori om orsaken till försäljningen. Hon förklarar att Nyköping vid denna tid inte expanderade särskilt snabbt, och att behovet av mark för nybygge inte var lika stort som det kommit att bli.

– Jag tror att det handlade om bekvämlighet, naivitet och dåligt förutseende. Klubben var jobbig som hyresgäst och skön att bli av med.

I anslutning till köpet sluter sig föreningen allt mer och ändrar bland annat villkoren för medlemskap. Nu krävs det att du äger en amerikanare för att få vara medlem, något som exkluderar många – särskilt den motorintresserade ungdomen.

År 2001 har medlemsantalet, enligt SN-artikeln, sjunkit till ett 20-tal. Under sommaren arrangerades en omtalad konsert med vikingarockbandet Ultima Thule på gården som fick över 1500 besökare. Något utöver det vanliga vid föreningens evenemang. Spelningen lockade en publik med båda fötterna i den svenska vit makt-rörelsen och det rapporterades om Hitlerhälsningar och nazistsånger in på småtimmarna efter konserten.

Tonen från kommunen hårdnar tillfälligt, men i och med försäljningen har handlingsutrymmet krympt. Trots det går föreningen kommunen till mötes och deras talespersoner uppger att inga fler band som kan locka till sig nazister ska bjudas in att spela på gården. Kommunen tar dem på orden och enligt artikeln i Södermanlands Nyheter sluter Nyköpings kommun nu ett samarbetsavtal med föreningen och bidrar med ytterligare 100 000 kronor för en bergvärmeinstallation.

Men löftet om rumsrena band är skört. Till gårdens 25-årsjubileum år 2003 bokas tio band som ska spela under två dagar. Kuggnäsfestivalen är född och åter står Ultima Thule på scen. Dessutom vit makt-band som Heroes som lockar långt fler än motorintresserade och vikingarockare till Arnö. Heroes som, utan större framgång, försökt befria sig från naziststämpeln genom att göra sig av med sitt ursprungliga bandnamn, Dirlewanger. Taget efter namnet på en ökänd tysk SS-överste.

Både Ultima Thule och Heroes har sedan dess återkommit till festivalen ett flertal gånger. Ultima Thule senast år 2017. År 2018 uteblir festivalen och till årets evenemang, där Heroes åter är ett av banden, har besökarantalet minskat ordentligt.

Den sinande publiken får i år nöja sig med Ultima Thule-covers. Det är lördag eftermiddag och ett tjugotal personer halvligger i gräset och lyssnar måttligt intresserat på den unga trubaduren som kallar sig Skald. Bland åhörarna sitter Dan Dalén och heilar mot scenen med jämna mellanrum. Dan Dalén är före detta ledare för Nationalsocialistisk Front i Västerås och en veteran inom vit makt-rörelsen. År 2005 åtalades han för förberedelse till terroristbrott då han planerat och delvis utfört attentat mot allmänheten. Han dömdes till två års fängelse för grov skadegörelse, och har efter det även åtalats för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp.

Robert Nilsson, som arbetar som samordnare mot våldsbejakande extremism på Nyköpings kommun, har själv inte besökt festivalen. Hans bild är att festivalen, snarare än att vara en vit makt-festival, är en mötesplats för många olika subkulturer, primärt raggare och MC-folk men att den gemensamma nämnaren verkar vara nationalism.

– Det har uppmärksammats att konsertbesökare uttryckt sig på ett sätt som skulle utgöra hets mot folkgrupp. Men det är inte en skinskallefest, utan framförallt motorburna personer, MC-folk. Man håller sig på sin kant ute på Arnö, säger Robert Nilsson och fortsätter:

– Det är en liten klan därute. Min uppfattning är att de sköter sig själva och inte vill ha någon inblandning av kommunen.

På den punkten verkar Kuggnäs fritidsförening få som de vill.

Som samordnare mot våldsbejakande extremism är Robert Nilssons uppdrag att verka brottsförebyggande och att motverka rekrytering till, och underlätta för avhopp från, de extremistiska miljöerna. För Nyköpings räkning är det primärt den högerextrema miljön då Nordiska motståndsrörelsen haft relativt stark närvaro i kommunen, berättar Robert Nilsson. Trots det har Robert Nilsson ingen särskild dialog med eller något särskilt riktat arbete mot festivalen.

– Min uppfattning är att Kuggnäsfestivalen inte har så stor betydelse för rörelsen idag. Det finns andra arenor där miljön etablerar sig, som sociala medier exempelvis, säger han.

Enstaka år har kommunen agerat med indraget serveringstillstånd och reglerad ljudvolym. Men i år har Nyköpings kommun inte vidtagit några åtgärder gentemot festivalen.

Kommunen har dock på annat håll tydligt markerat mot högerextrema grupper genom att vässa reglerna för de verksamheter som hyr kommunens mark eller lokaler.

De har tidigare bland annat sagt upp hyresavtal med Nordiska motståndsrörelsen och nekat Alternativ för Sverige att hyra lokal. Det har varit möjligt tack vare bestämmelsen om att inte hyra ut till verksamheter som ”motverkar demokratiska värderingar” eller om uthyrningen kan innebära störning av ordning eller om olaglig verksamhet kan tänkas förekomma.

Men eftersom föreningen i fallet med Kuggnäs själva äger marken sedan 1994 har kommunen få möjligheter att påverka verksamheten och begränsa festivalen.

I Nyköpings kommunfullmäktige sitter Ultima Thules trummis Ulf Hansen som förtroendevald för Sverigedemokraterna. Men kommunens nuvarande styrelseordförande är socialdemokraten Urban Granström.

Han betraktar försäljningen av gården som olycklig. Enligt honom står den i vägen för bostadsbyggande i området och möjliggör festivalens fortgång.

– Det finns inga medel kvar just nu, detta gäller ju en myndighetsutövning som måste gå korrekt till, säger Urban Granström (S).

Gunnel Magnusson anser att det inte bara är bristen på legitima begränsningar som ligger till grund för att festivalen får fortsätta i lugn och ro.

– Jag tycker att det har varit slapphänt. Det gäller inte bara Kuggnäs utan handlar över huvud taget om hur hela samhället har reagerat på de här krafternas framväxt i Sverige, säger hon.

Urban Granström (S) menar att man i kommunen anser, helt i linje med arrangörernas önskan, att ju mindre uppmärksamhet festivalen får, desto bättre. Enligt honom har det de senaste åren varit lite av en icke-fråga för kommunens politiker, oavsett färg.

– Kuggnäs har inte varit någon principiell diskussion på senare år i alla fall.

Inte heller polisen gör några särskilda insatser kring årets festival för att förhindra eller beivra brott. Tidigare år har Nyköpingspolisen beslutat om så kallade ”särskilda föreskrifter”, som i Kuggnäs fall framförallt handlat om krav på externa ordningsvakter. I år har det inte beslutats om några särskilda föreskrifter.

– Vi bedömde det inte som nödvändigt i år, baserat på ordningsläget i stort och vad vi hade för förväntningar på evenemanget, säger Sara Ekström, tillförordnad lokalpolisområdeschef.

Enligt Sara Ekström baseras det antagandet på arrangörens egna uppgifter kring hur många besökare de förväntade sig och på att antalet bokade band i år var färre. Festivalens inriktning är inget som påverkat polisens bedömning. Att festivalen i första hand lockar besökare ur vit makt-miljön är inget som Sara Ekström tar hänsyn till.

– Jag lägger ingen värdering i det, jag gör bara bedömningen att det är en allmän sammankomst, säger hon.

Kuggnäsfestivalen 2019
Bland besökarna på årets Kuggnäsfestival fanns flera profiler från vit makt-miljön såväl som tröjor med politiska budskap och symboler. Foto: Fredrik Swartling

 

För den som besöker festivalen finns nästintill inga kontroller och biljetterna köps kontant i entrén. Vid ingången sker ingen visitering, trots rapporter och anmälningar om vapeninnehav bland besökare under tidigare år. 2013 påträffades till exempel morddömde NMR-medlemmen Rami Joukanen på festivalen med knogjärn och kniv. Ingen legitimation behövs för att köpa alkohol och festivalens egna vakter tar sig själva en öl då och då.

Trots uppenbara fall av hets mot folkgrupp och överservering har inga anmälningar om misstänkta brott gjorts, förutom för ett slagsmål mellan två festivalbesökare under torsdagen. På pappret alltså en relativt lugn tillställning.

Att personer som är starkt förankrade i den svenska vit makt-miljön lockas till Kuggnäs är något som arrangörerna flera gånger slagit ifrån sig. De har sedan starten vid upprepade tillfällen nekat till anklagelser om att vara en vit makt- festival. År 2005 sade dåvarande pressansvarig Hans Flisell, i en intervju med P4 Sörmland, att ingen med kopplingar till den högerextrema rörelsen kommer att släppas in på festivalen.

– Man vet ju vilka människor som håller på alltså, det ser man ju, så dum i huvudet är man inte, sa Hans Flisell 2005 till P4 Sörmlands reporter.

Under årets festival är arrangören Hans Flisell en av dem som sköter baren. Och bland årets besökare finns, förutom nazistveteranen Dan Dalén, gatukonstnären Dan Park, flertalet gånger dömd för hets mot folkgrupp, och en handfull medlemmar från Nordiska motståndsrörelsen. Tröjor med högerextrema motiv som ”White power not white powder”, ”Död åt ZOG”, ”Blood and Honour” och ”Defend Europe” är återkommande bland besökarna.

LÄS OCKSÅ: Festade i ”Camp Auschwitz”

Men när Expo ringer upp Hans Flisell efter årets festival vidhåller han att vit makt-rörelsens tid på Kuggnäs är ett avslutat kapitel. Idag är det enligt Hans Flisell en renodlad raggarklubb som det inte finns något att skriva om.

– Vad fan är ni ute efter? Nu får ni vakna upp, den där eran tog ju slut på 90- talet.

Att han som festivalarrangör skulle ha bokat politiska band, som exempelvis Enhärjarna och Bärsärkarna, slår han ifrån sig.

– Vi har inte bokat några politiska band. Vi tar dit de band vi tycker ska vara där. Det finns inget att tugga om.

När han får veta att Expo besökt årets festival och sett både Hitlerhälsningar och symboler som skulle klassas som hets mot folkgrupp öppet på festivalen, samt profilerade personer inom vit makt-miljön fortsätter han hävda att det inte finns på festivalen.

– Du kan ju hitta på vad du vill, för det är ju så här att det finns inte kvar där. Hade det varit så så hade de blivit utkastade.

Men så kommer en försiktig öppning från Hans Flisell.
– Har du sett något som inte vi har sett så, ja då kanske det är så.
Efter intervjun med Hans Flisell mejlar Kuggnäs ett svar på våra tidigare obesvarade intervjuförfrågningar. Föreningen påpekar att ”De är mycket noga med bandbokningar, med att artister inte får framföra något illegalt eller kränkande material” men att de inte kan ”neka vare sig band eller besökare tillträde för att de framfört olika politiska åsikter i andra forum för 30 år sedan”. Mejlet är anonymt, endast undertecknat ”Kuggnäs styrelse”.

”Fint att se så många vita här.” Sångaren i bandet Bärsärkarna inleder sin spelning under lördagen med att uttrycka sin entusiasm över publikens homogena sammansättning. Ett femtiotal berusade fans har samlats framför scenen. Bärsärkarna, som bildades 1989, har länge varit en populär del av vit makt-rörelsens musikscen och har spelat på festivalen ett flertal gånger. Med låtar som ”Framåt svenskar”, ”Nationalist” och ”Rape and Plunder”, har de gjort sin politiska profil tydlig.

Det har även Joakim Karlsson, känd från bandet Pluton Svea – ett vit makt- band från Eskilstuna som varit populärt under 1990-talet. I år spelar han på festivalen med bandet Code 291 vars senaste skiva heter ”Tolerant today, dead tomorrow”. År 2011 förklarar han i en intervju med P4 Sörmland att han inte tar avstånd från sitt förflutna i Nationalsocialistisk front och 2017, i en bulgarisk musikblogg, kallar han ryktet om att han skulle ha övergett fascismen för ”bullshit”.

Mörkret har börjat lägga sig och myggen, liksom de rakade och tatuerade skallarna, blivit fler. Publiken, nu uppe i ett par hundra, ser Bärsärkarna avsluta sin spelning. När bandet lämnar scenen gör de det genom att tillsammans med åhörarna skandera ”Sverige åt svenskarna”.

Artikeln kommer från senaste numret av tidskriften Expo #3