Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var närmare 300 aktivister från Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som på lördagen samlades på Kungsholms torg i Stockholm. Det var en planerad gående demonstration, men på plats meddelade NMR-ledningen att den beslutat sig för att vara kvar på torget och hålla sina tal.

Enligt en av ledarna i organisationen, Pär Sjögren, var det ett beslut de tagit för att protestera mot att polisen inte gett dem tillstånd att gå genom centrala Stockholm fram till riksdagshuset.

Beslutet ska ses i ljuset av den senaste tidens diskussioner om organisationen, inte minst efter deras närvaro på politikerveckan på Gotland. Det har framförts synpunkter om att den inte borde ges tillstånd att demonstrera eller att verksamheten helt ska förbjudas.

För NMR-ledningen handlar dagens beslut om att försöka ta tillbaka kommandot, visa att de har kontrollen och de inte tänker låta polis eller andra diktera villkoren om hur de ska agera. Det gäller att internt och bland sympatisörer uppvisa styrka. Men också att markera mot samhället.

Diskussionen om nazisternas plats i det offentliga rummet och på internet är välkommen. En demokrati måste förhålla sig till de aktörer som vill nedmontera den.

NMR kommer dock forsätta att testa gränserna. Organisationen har redan lämnat in en ny ansökan om att få demonstrera nästa helg i Stockholm. Återigen vill de gå genom de centrala delarna av staden fram till riksdagshuset.

Nazisterna försöker hela tiden flytta fram sina positioner och få samhället att backa. De vill få tillgång till samma arenor som de etablerade partierna – samma partier vars företrädare NMR beskriver som ”folkförrädare” som ska straffas.

Utåt sett kommer dagens beslut att ställa in den gående demonstrationen att framstå som ett fiasko. Även att organisationen inte lyckades samla fler än 250 till 300 aktivister kommer bidra till den bilden.

Det är lätt att hålla med om den synen. Samtidigt är det viktigt att förstå att nazisterna kommer att göra allt för att framställa det på ett annat sätt. NMR kan internt framhålla att de inte låter sig hunsas, eller viker sig för polisen eller makten. Sedan är det inte säkert att de lyckas övertyga alla sina anhängare.

Men det viktigaste målet med att demonstrera lyckades de likväl uppnå. Att få mängder av uppmärksamhet.

Dessutom, via nätet fick de ut sina tal. Den grova antisemitismen, politikerföraktet och hatet mot demokratin når potentiella sympatisörer oavsett om talen sker på väl avstängde torg framför redan invigda - så brukar det nämligen se ut.