Rapporten "Counterjihadrörelsen" utgår från centrala bloggar kopplade till counterjihadrörelsen och kartlägger rörelsens idévärld, dess viktigaste medlemmar och rörelsens aktiviteter.