I kunskapsöversikten Stängda dörrar presenteras erfarenheter av att tillhöra en minoritetsgrupp i Sverige och hur det är att vara särskilt utsatt för hatbrott och diskriminering. Genom människors egna berättelser identifieras särskilda hinder som står i vägen för att alla människor ska kunna leva på lika villkor – och få upprättelse när deras rättigheter kränks. Vi har ett mycket starkt formellt rättskydd, men i praktiken är chanserna till upprättelse många gånger minimala.

Publikationen är en del i projektet Alla människors rätt – Sveriges ansvar, framtagen av Stiftelsen Expo, i samarbete med Civil Rights Defenders. Projektet är finansierat med medel från PostkodLotteriet.