Rapporterna granskar huvudsakligen fyra punkter: antalet aktiviteter, vilka former av aktiviteter det rör sig om, var i landet de sker och vem som ligger bakom dem. Expos årsrapport Intolerans13 visar att vi nu ser den största nazistiska kraftsamlingen sedan andra världskriget. Bland annat frodas det nazistiska Svenskarnas parti i kölvattnet av Sverigedemokraternas framgångar.