Vad händer egentligen i vit makt-rörelsen? Är den på frammarsch? Hur utbredd är den? Under lång tid har det varit svårt att få en klar bil av den svenska nazismens utbredning och verksamhet. Svaren har varit baserade på antaganden och gissningar. Fram till nu. För nu vet vi.

För första gången presenteras en heltäckande bild av den svenska vit makt-rörelsen. Expos årsrapport 2008 är den första i sitt slag. Den visar att antalet grupper har växt jämfört med året innan, att antalet aktiviteter har ökat och att de vit makt-relaterade webbplatserna har blivit fler. Samtidigt präglades 2008 av hårda interna strider.

Årsrapporten sammanställs och produceras av Expo Research - en del av Stiftelsen Expo.

Anders Dalsbro, Kenny Hjälte, Daniel Poohl
Expo 2009
Antal sidor: 80
ISBN: 978-91-977812-2-0