Under 2010 minskade återigen vit makt-rörelsens utåtriktade verksamhet något. Dessutom somnade flera grupper av medan ett mindre antal tillkom. Samtidigt har året inneburit en period av mer samarbete efter flera år av hårda konflikter som i sin mest extrema form tagit sig uttryck i pistolhot och knivskärningar.

I årsrapporten Svensk vit makt 2010 kartläggs utvecklingen i en miljö som har rasism och antidemokrati som sin politiska grund. I rapporten framkommer vilka grupper som varit aktiva under året, vilka som upphört, var och i vilken omfattning de haft aktivitet, den regionala utbredningen, hur aktiviteten ser ut på internet och mycket mer. Förändringar inom miljön tydliggörs genom att data jämförs med tidigare år.

Årsrapporten sammanställs och produceras av Expo Research – en del av Stiftelsen Expo.

Mikael Ekman, Daniel Olsson
Expo 2011
Antal sidor: 106
ISBN: 978-91-977812-6-8