I Expos årsrapport över den rasideologiska miljöns aktiviteter 2020 kartläggs utvecklingen bland de mest extrema svenska radikalnationalistiska grupperna. Rapporten visar på de senaste trenderna, beskriver organisationerna och redovisar data över bland annat aktiviteter för varje län och kommun under de tre senaste åren. 

Redaktör: Jonathan Leman
Texter och research: Jonathan Leman, Johan Nordqvist, Niclas Nilsson, Filip Esaiasson och Morgan Finnsiö.