En meme kan beskrivas som en kulturell referens i form av en bild, video, fras eller fras som sprids via internet och där materialet ofta förändras på ett kreativt eller humoristiskt sätt och blir en kommentar till exempelvis en aktuell händelse eller fråga. Genom en högerextrem satsning på att appropriera, eller göra symbolen till sin, kopplades Pepe allt mer till den amerikanska extremhögern som kallar sig själv ”Alt-Right”, varav många profilerar sig som anhängare av den amerikanska presidenten Donald Trump. Symbolen användes också av Trump själv under hans valrörelse.