Den amerikanska, nazistiska skinnskallegruppen Hammerskin Nation grundades 1988 i Dallas. Gruppen växta snabbt i USA och fick även internationell spridning med avdelningar i flera länder. Under några år var Hammerskins den dominerade skinnskallegruppen i USA.

Vit makt-musiken har varit ett viktigt propagandaverktyg, men gruppen har även utmärkt sig för sin aggressivitet och beskrivits som USA:s mest våldsamma skinnskallegrupp. Knuten till Hammerskins är även supportergruppen Crew 38. Unga vita män har varit gruppen målgrupp.

Hammerskins i Sverige

2007 anordnades en konsert och kombinerat möte i Västerås. På mötet blev svenskarna en så kallad prospektavdelning till Hammerskin Nation. Mötet samlade lite mer än hundra personer, varav 86 svenskar. 2009 blev svenska Hammerskins fullvärdiga medlemmar i det internationella nätverket.

I dag består Hammerskins i Sverige av ett fåtal personer. Verksamheten kretsar kring en lokal i Deje, Forshaga kommun i Värmland, där det bland annat anordnats vit makt-spelningar. Gruppen har även försökt bedriva social verksamhet och under coronapandemin tryckt upp flygblad som satts upp i Värmland om att Hammerskins Sverige hjälper äldre med ärenden. 

Lokalen i Deje har blivit en samlingsplats för regionens högerextrema miljö och har haft arrangemang där såväl Det fria Sverige (DFS) som Nordiska motståndsrörelsen (NMR) deltagit.

Stulen symbol

Namnet och symbolen är hämtade från filmatiseringen av brittiska gruppen Pink Floyds album The Wall. Filmen kom 1982 och handlingen kretsar kring den dekadenta rockartisten Pink. Huvudpersonen tappar gradvis verklighetsuppfattning och ger uttryck för allt mer fascistiska åsikter – i animerade inslag framställs hans hallucinerade fantasivärld där han själv är diktator. Två korslagda hammare blir diktatorns symbol och det är den som Hammerskins gjort till sin.

Ämnen i artikeln