Info-14 grundades 1995 som Stockholms Unga Nationalsocialisters (SUNS) tidning. Siffrorna i namnet syftar på "de 14 orden", ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn”, som myntats av den amerikanske nazisten David Lane. Siffersymbolen används av vit makt-grupper över hela världen.

När SUNS lade ner verksamheten 1996 blev Info-14 organ för Nationella Alliansen (NA). Efter att NA lade ned verksamheten 1997 fortsatte Info-14 fristående från någon organisation. De började beskriva sig som ett "oberoende patriotiskt nyhetsmedium".

Info-14 leddes informellt av Robert Vesterlund som var en av vit makt-rörelsens ledargestalter. Vesterlund hade ett förflutet i Sverigedemokraterna (SD) och var 1993 och 1994 ledare för SD:s ungdomsförbund SDU.

Hyllade mord på poliser

Mellan 1995 och 1999 utkom Info-14 som pappersutgåva. Under 1990-talets senare hälft var Info-14 organ för den mest militanta fraktionen inom extremhögern. Info-14 rapporterade om politiska motståndare och gjorde uthängningar med namn och bild på dessa. I en del av artiklarna uppmanades läsare att skicka in information om lokala antirasister eller andra personer som intresserade Info-14.

Ett uppmärksammat nummer av Info-14 var när extrabladet Kampnytt på framsidan hade en text om polismorden i Malexander och en illustration över två avrättade polismän och deras baneman, avtecknad med en rykande pistol. Bildtexten löd: ”Vi ser med glädje att den nationella hedern är återupprättad då ögon för öga, tänder för tand skett”.

Som pappersutgåva hade Info-14 tre olika sidhuvuden på omslaget. Första året användes en bild på Adolf Hitler, efter det livsrunan och slutligen den så kallade varghaken. Varghaken har använts i olika varianter av Hitler-Jugend och SS-divisioner i Nazityskland. I Sverige användes varghaken på 1990-talet av Vitt Ariskt Motstånd.

Info-14 drev också fånghjälpen Gula korset. Gula korset arrangerade ibland vit makt-konserter eller så kallade trubadurkvällar för att samla in pengar till fängslade ”kamrater”.

Låg bakom Salemmarschen 

Info-14 var den drivande kraften bakom de för dåtidens vit makt-rörelse viktigaste demonstrationer: Salemmarschen i december (2000-2010) och Folkets marsch på nationaldagen (2005-2008).
 
I slutet på 1990-talet var den nationella rörelsen försvagad. Ett antal mord och attentat som kopplades till extremhögern gjorde rörelsen defensiv och splittrad. Räddningen blev ett årligt fackeltåg genom Stockholmsförorten Salem för att hedra en 17-årig medlem i ett vit makt-band som mördades där av jämnåriga i december år 2000. Med start samma år som mordet, och varje år till och med 2010 hölls marscherna.
 

Vid samlingsplatsen höll representanter från såväl den svenska som den internationella vit makt-miljön tal. Salemmarschen blev ett samlat arrangemang som för ett tag hjälpte till att ena rörelsen, och Info-14 tog en central roll i planeringen. Som mest deltog 2 000 personer i marschen, många av dem tillresta från Tyskland.

Info-14 var även drivande i arrangemanget på nationaldagen i Stockholm, den så kallade Folkets marsch. Det samlade nazistiska nationaldagsfirandet dök upp första gången 2005, vilket även var första gången som nationaldagen var en helgdag. De första två åren lockade arrangemanget mellan 700 och 900 deltagare. År 2008 var det runt 1 000 deltagare i demonstrationen. De största enskilda grupperna i demonstrationen var Nationalsocialistisk front, Info-14 med Fria nationalister och Svenska motståndsrörelsen.

Nätverket Fria nationalister startade i början av 2008. På Info-14:s rapportering från uppstartsmötet beskrevs Fria nationalister som ett nätverk för oberoende nationalister. Konceptet var att lokala grupper med fokus på aktivism skulle sprida propaganda för flera organisationer i vit makt-miljön. Strukturen var löst uppbyggd men Fria nationalister hade en central ledning och de lokala grupperna hade ledargestalter. Inspirationen till Fria nationalister kom från Tyskland där motsvarande grupper skapat den lösa organisationsstrukturen för att försvåra ett förbud mot gruppen. Som mest hade Fria nationalister mellan åren 2008 och 2009 tolv aktiva grupper. Efter det minskade antalet.

Nordiska förbundet (NF) startade ungefär samtidigt upp ett nätverk av lokala grupper – det ledde till en frostig relation mellan dem och Info-14.

Pionjärer inom ny media

Info-14 var även pionjärer i webbaserad radio. Radio folkbildaren startade i slutet av 2008 och var egna radioprogram som lades upp på Info-14. Sändningarna bestod av nyhetsinslag samt radiotal/radiokrönikor.

Info-14 hade också försäljning via internetbutiken Hammarslag, främst av den egna propagandan. Men det fanns även kläder och nationalsocialistisk och antisemitisk litteratur till försäljning.

Den 6 januari 2011 meddelade Info-14 på sin hemsida att verksamheten skulle ta en paus, vilket i realiteten innebar att den upphörde. Det korta meddelandet löd:

"Info-14 gick i och med årsskiftet in på sitt sextonde år varav verksamheten under ett decennium skett på internetadressen info14.com. Sett till den svenska nationella rörelsen är info-14 den i särklass främsta nyhetskällan med en kontinuerlig verksamhet över flera år, tills vidare kommer detta dock att ändras. Sedan årsskiftet och utan vidare tidsbestämning så kommer info14.com:s uppdateringar att ligga på is. Verksamheten kommer att ses över inför framtiden.”

Inspirerades av nazistiskt slagord

Info-14 saknade ett ideologiskt program. Namnet hämtade dock inspiration från den nazistiska parollen "Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn", även kallat de 14 orden.

På sin hemsida förklarade man sin verksamhet genom fem punkter:

”info-14 är ett oberoende patriotiskt nyhetsmedium. Med oberoende menas att info-14 inte är förpliktigat till någon organisation eller parti. Som ett självständigt medium kan info-14 rapportera om händelser som parti- och organisationsbundna tidningar inte kan, objektivt och oberoende. info-14 är det enda oberoende nyhetsmediumet (sic) och har så varit under en lång tid.

info-14 stödjer all sund patriotisk verksamhet, både parlamentariskt och utomparlamentariskt. Frihetskampen måste föras på bred front, såväl som i vallokalerna som på gatorna. Alla vägar är värda att försöka gå för att rycka makten ur händerna på folkförrädarna och ge den åter till svenskarna.

info-14 driver också fånghjälpen Gula Korset vars syfte är att underlätta för de patrioter som kastats i fängelse, dels genom ekonomiska bidrag men också genom andra solidaritetshandlingar.

info-14 har som främsta uppgift att rapportera, informera, granska och avslöja men har vid flera tillfällen stått som organisatörer av olika aktiviteter.

info-14 består av svenskar och kräver makten tillbaka från folkförrädarna.”

I rapporteringen var rasismen tydlig. Antisemitismen var en central hörnsten hos Info-14, liksom islamofobin och homofobin. 

Aktivister från Info-14 deltog bland annat på den årliga träffen för krigsveteraner i Sinimäed, Estland, och på den tyska nazistfestivalen Fest der Völker. Man hade även kontakter med tyska NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands).

Kallade Anna Lindh "landsförrädare"

Ett exempel på när Info-14:s uthängningar fått allvarliga konsekvenser var brandattentatet mot ett par i södra Stockholm i december 2008. Paret fick fly med sitt treåriga barn via balkongen flera våningar upp, efter att en okänd gärningsman hällt in brännbar vätska genom brevinkastet och tänt på. De var båda vid tillfället uthängda med namn och adress i Info-14.   

Samma dag som utrikesminister Anna Lindh höggs ned med kniv i centrala Stockholm i september 2003, men innan det offentliggjorts att hon avlidit, publicerade Info-14 en uppskattande nyhetstext om attacken, där Lindh kallades "folkförrädare". Den togs dock snabbt bort från sajten.  

Ämnen i artikeln