År 1946, efter den italienska fascismens nederlag i andra världskriget, samlades spillrorna av diktatorn Mussolinis regim och grundade det nyfascistiska partiet Movimento Sociale Italiano (MSI). Partiet existerade till 1995, då det ombildades som Alleanza Nazionale (AN). Efter att AN år 2009 gått samman med Silvio Berlusconis politiska rörelse (Forza Italia / Il Popolo della Libertà) bröt sig en fraktion av tidigare AN-medlemmar ut ur den nya formationen och grundade Fratelli d’Italia. En av grundarna var Georgia Meloni, som också lett partiet sedan 2014. Meloni var själv aktivist i nyfascistiska MSI i sin ungdom.

Flamman – en nyfascistisk partisymbol

Fratelli d’Italia, Italiens bröder, använder fortfarande den trefärgade flamman från det nyfascistiska partiet Movimento Sociale Italiano (MSI) som partisymbol.

FDI har på senare år antagit nyfascistiska Movimento Sociale Italiano, MSI:s gamla partisymbol, en flamma i italienska flaggans färger. Mellan 2014 och 2017 stod också bokstäverna ”MSI” kvar i partilogotypen.

Förvarar ”Gud, fosterlandet och familjen”

Under Georgia Melonis ledarskap attackerar FDI framförallt asylrätten, invandring och hbtqi-personers rättigheter. Partiet vill stoppa flyktingar från att ta sig till Italien, vilket de beskriver som ”illegal invandring”, och vill förbjuda homosexuella adoptioner och äktenskap. FDI säger sig vilja försvara ”Gud, fosterlandet och familjen” från politiska och kulturella angrepp. Många av FDI:s frågor faller under vad som i italiensk politik brukar kallas för nationalpopulism.

EU-skeptisk grupp

I EU sitter partiet i partigruppen ECR, Europeiska konservativa och reformister. Den konservativa och EU-kritiska gruppen är unionens tredje största. Det är också samma grupp som Sverigedemokraterna sitter i.

Sprider högerextrema myten om ett folkutbyte

Meloni har gett uttryck för den högerextrema konspirationsteorin om ett ”folkutbyte” och har hävdat att en storskalig migration till Italien planerats och systematiskt genomförs av dunkla makter för att åstadkomma en ”etnisk substitution”, det vill säga etniskt utbyte, av det italienska folket.

Partiet tar formellt avstånd från fascismen men har under hela sin historia på olika sätt signalerat att man inte brutit med sina rötter, både öppet och bakom stängda dörrar.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.