Siege-kultur är ett samtida exempel på nazistisk accelerationism inspirerad av författaren James Mason. Ideologin bygger på en omarbetning och uppdatering av Masons bok Siege – en samling texter som Mason skrev under 1980-talet. Boken gavs ut i början av 1990-talet och förespråkar nazism och vit revolution och har spelat en central roll i att uppmuntra ”ensamvarg”-terrorism i syfte att utlösa raskrig.

Siege-kultur finns framförallt online, saknar ledare och är inte en enhetlig ideologi. Vid olika tillfällen har den inkluderat några tongivande webbforum som Iron March och Fascist Forge eller sajter som Siege Culture och Noose. I dag kommer den framförallt till uttryck på Telegram (Terrorgram) och andra mindre modererade plattformar. Vissa aktivister har grundat små grupper utanför nätet. Atomwaffen-, Sonnenkrieg- och Feuerkrieg Division är exempel på nazistisk organisering inom ramen för siege-kulturen.

James Mason

Mason har, enligt egen utsago, varit aktiv i nazistiska rörelser sedan slutet på 60-talet, då han vid 14 års ålder gick med i George Lincoln Rockwell's American Nazi Party (ANP). Där träffade han bland annat Dr. William Pierce, författaren till The Turner Diaries - en annan bok som blivit ikonisk och stått som inspiration för nazistiskt våld.

Efter att nazistledaren Rockwell mördades av en av sina anhängare gick Mason vidare till National Socialist White People's Party (NSWPP) och sedan till Joseph Tommasis National Socialist Liberation Front (NSLF). Med tiden blev han missnöjd med nazisters förmåga att bygga upp fungerande organisationer och började förespråka en mer autonom, terrorinriktad metod för att driva nazistisk kamp.

Rockwell, Tomassi och Pierce förblev Masons mest bestående influenser. Sina egna idéer formulerade han under första halvan av 80-talet i en serie nyhetsbrev, Siege, som gradvis blev mer radikala och dystopiska. I dem förespråkades, utöver uppmaningar om att utföra slumpmässiga attacker för att destabilisera samhället, att nazister borde utse sektledaren Charles Manson till sin tids Hitler och följa honom som ledare.

I början av 1990-talet sammanställde Michael Moynihan, en författare och musiker kopplingar till nazism och fascism, nyhetsbreven till en bok. Den blev omedelbart populär i nazistiska kretsar och trycktes upp på nytt i flera omgångar.

Iron March och Atomwaffen Division

Den ryske nationalisten Alisher Mukhitdinov (som gick under namnet ”Alexander Slavros”) grundade internetforumet Iron March 2011. Det blev en viktig samlingspunkt för yngre nazister som ville organisera aktivism även offline, eller som forumets slogan löd: ”Gas The Kikes! Race War Now! 1488! Boots on the ground!”. Forumet samlade också representanter från militanta nyfascistiska och nazistiska våldsgrupper som Nordiska motståndsrörelsen, National Action, Azovbataljonen, CasaPound och Gyllene gryning.

Atomwaffen Division tillkännagav sitt grundande på sajten 2015. De krävde att alla nya medlemmar av gruppen skulle läsa Siege, och snart dök en ny utgåva av boken upp, publicerad på Iron March.

En av kampanjerna som fördes från forumet var att åter göra Masons bok populär. Hashtaggen #ReadSiege spreds på platser där sympatisörer med den amerikanska althögern höll till och fick fäste hos en del av dem som engagerat sig under Trumps valkampanj men med tiden blev missnöjda med bristen på radikala förändringar, särskilt efter misslyckandet med Unite the right-demonstrationen i Charlottesville 2017.

Medlemmar från Atomwaffen Division har sedan grundandet kopplats till ett flertal mord, planerade terrorattentat och andra brott. De har också gett upphov till nationella förgreningar som Sonnenkrieg Division (Storbritannien), Northern Order (Kanada), Feuerkrieg Division (Baltikum) med flera. Alla med sin egen lista av våldsbrott.

James Mason hade vid den här tiden legat lågt sedan 1990-talet, efter flera fängelsevistelser för bland annat sexuella övergrepp mot barn. Men i samband med Atomwaffen Divisions framgångar dök han upp igen, för att skriva, podda och föreläsa om nazism.

Siege Culture/Universal Order

Iron March försvann från nätet 2017, men sajten ”Siege Culture” fanns under olika namn och på olika webbadresser under ytterligare några år. Sajtens administratörer hävdade att de samarbetade med Mason för att uppmuntra Universal Orders världsbild, Universal Order var den rörelse som James Mason grundat med sektledaren och morddömde Charles Manson. Den ursprungliga webbplatsen innehöll länkar till den tredje upplagan av Siege, texter av Mason, hans podd Siegecast-podcast och länkar till diverse annat nazistiskt innehåll. Det fanns också annan nazistisk litteratur som Mein Kampf och The Turner Diaries, samt böcker om satanism, ockultism och fantasyböcker.

I takt med att sajter och konton kopplade till olika delar av Siege-rörelsen försvinner, skapas nya på mindre nogräknade plattformar. I dag är de vanligast förekommande på krypterade, omodererade platser som meddelandetjänsten Telegram och videodelningssajten Odysee.

Accelerationismen som ideologi

Siege-kulturen innefattar idén om en konspiration av regering, judar och kapitalister som agerar mot vita intressen. Det naturliga tillståndet är en värld där vita dominerar alla andra, och sättet att nå dit måste vara kompromisslöst våld. Anhängare av Siege är radikala även med många högerextremisters mått mätt och de är i sin tur kritiska mot andra högerextremister som de ser som handlingsförlamade eller för kompromissvilliga.

Som andra nazistiska accelerationister är Siege-anhängare övertygade om att kriget mot globalism, mångkultur, tolerans och liberala värderingar redan är förlorat. Den vita rasens position utmanad på ett sätt som inte går att bemöta med demokrati, utan står inför ett konkret och existentiellt hot som måste mötas med en eskalering av våld med målet att starta ett raskrig de vita kan vinna.

Ledarlöst motstånd och ensamvargar

Idén om så kallat ”ledarlöst motstånd” är en strategi där små celler eller ensamma individer begår våldshandlingar utan order från en utsedd överordnad. Det används främst för att beskriva irreguljär krigföring och terrorism som utförs av högerextrema, även om den också går att applicera på en del ekofascister och islamistiska terrorister.

Begreppet brukar tillskrivas Louis Beam, en nyfascistisk vit makt-aktivist som var aktiv i Ku Klux Klan och Aryan Nation, och skrev en essä med samma namn 1983. Men James Mason förespråkade även han samma typ av ensamvarg-terrorism på tidigt 1980-tal, Mason har kanske ännu mer än Beam uppehållit sig vid och återkommit till det som strategi. Det är därför en viktig del av Siege-kulturen.

Med egna ord

“The lone wolf cannot be detected, cannot be prevented, and seldom can be traced [.…] For his choice of targets he needs little more than the daily newspaper for suggestions and tips galore. For his training the lone wolf needs only the U.S. military or any one of a hundred good manuals readily available through radical booksellers [….] His greatest concern must be to pick his target well so that his act may speak so clearly for itself that no member of White America can mistake its message.”
– James Mason, “Later on We’ll Conspire,” i Siege #3, 1980.

“Revolutionary discipline must mean that WE will be the single survivor in a war against the System, a TOTAL WAR against the System.” 
“At this point, anything which contributes to friction, chaos and anarchy can only help us in the long run.”

– James Mason Siege, sid. 174 och 179.

“Bulldozing bodies into mass graves is the obvious solution. But in all seriousness; what re-educaiton [sic] doesn’t fix, the sword will.”
– Brandon Russell, ledare för ADW, på Iron March-forumet år 2016.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.

 

Ämnen i artikeln