Tidningen Samtiden bildades 2014, då med den antimuslimska profilen Jan Sjunnesson som ansvarig utgivare. 

Sjunnesson lämnade Samtiden 2015 och i samband med sin avgång riktade han kritik mot att han som ansvarig utgivare och chefredaktör inte hade reellt inflytande över tidningen. Han menade att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna, Erik Almqvist, bestämde över tidningen i bakgrunden.

Misstänkt ekonomisk brottslighet

Bolaget som äger tidningen, det av Sverigedemokraterna helägda Samtid och Framtid AB, hade också i starten hamnat under ekobrottsmyndighetens lupp och styrelseledamoten och riksdagsledamoten Martin Kinnunen åtalades för grovt skattebrott och bokföringsbrott för ett misstänkt avgångsvederlag till Erik Almqvist. Det skedde då partiet ville att han skulle lämna sin riksdagsplats efter den så kallade järnrörsskandeln som avslöjades av Expressen 2012.

Pengar hade betalats ut genom bolaget som ”konsultarvoden” till Erik Almqvist och ytterligare en sverigedemokratisk politiker som tvingats lämna efter en annan skandal. Ekobrottsmyndigheten menade bland annat att pengarna till Almqvists bolag inte redovisats korrekt och att pengar betalats ut till ytterligare en person i form av ”konsultarvoden” trots att personen inte genomfört några tjänster åt Samtid & Framtid AB och att fakturan därmed var ”osann”. 

Martin Kinnunen friades dock från brottsmisstankarna då domstolen menade att det inte gick att visa att Kinnunen haft ”uppsåt” för bristande skattedeklarationer. En annan man som åtalats i samma ärende dömdes dock för medhjälp till bokföringsbrott. Expressen kunde visa bevis i form av mejl att Kinnunen varit medveten om att bokföringen i bolaget inte sköttes, dessa uppgifter hade dock aldrig lagts fram inför rätten och bedömdes därmed inte. 

I april samma år som tidningen lanserades avbröt nyhetsbyrån TT leveranser av artiklar till Samtiden – då TT menade att tidningen ”förvanskat innehåll i telegram”.

Sjunnesson uppmärksammades även för att på sociala medier ha skrivit grov islamofobi och delat andra högerextrema länkar.

Borgerlig debattör tar över

2016 tog Dick Erixon över rodret som ansvarig utgivare och chefredaktör för Samtiden. Han var vid tiden känd som en borgerlig debattör. Till Expo förklarade han när han tog över uppdraget att han delade Sverigedemokraternas ”nationalistiska ideal” och socialkonservatismen. Han sa även att han med tiden förstått ”vad som menas” med ”att det enda sättet integrera islam är avskaffa islam” och att det inte går att ”förena islam med demokrati”.

Under Erixons tid i Samtiden har han gjort flera utspel som fått uppmärksamhet, bland annat skrev han ofta positivt om USA:s tidigare president Donald Trump. Exempelvis skrev Erixon i en ledare i juli 2018 att Trump ”vågar säga sanningen”. Ett kontroversiellt påstående då Donald Trump är ökänd för att sprida lögner och vilseledande påståenden. Tidningen Washington Post kunde kartlägga 30 573 lögner eller vilseledande information som spridits av den tidigare presidenten och hans stab under hans fyra år vid makten.

Försvarar Orbán och stormningen av Kapitolium

Dick Erixon har också som ledare varit en ihärdig försvarare av Ungerns premiärminister Viktor Orbán som under sin tid vid makten i Ungern infört en rad restriktiva lagar riktade mot medier, minoriteter och människorättsaktivister. Erixon protesterade i en ledare den 8 april 2018 mot att Orbán av EU och massmedier ”stämplas” som en ”mörk kraft som inte är fullvärdigt demokratisk”. Erixon menade i stället att ”angreppen” mot Orbán låter som ”avundsjuka” då han har starkt väljarstöd. 

I samma artikel menade Erixon att även Polens regering ”attackeras” eftersom den bedriver en konservativ politik. Polen har de senaste åren bedrivit en likande politik som Ungern när det kommer till pressfrihet och respekten för mänskliga rättigheter.

2021 uppmärksammades Dick Erixson och Samtiden av flera medier efter att han i en text ansågs ha försvarat stormningen av kongressen i USA tidigare samma år. Ett utspel som också uppmärksammades under en riksdagsdebatt. Erixons text tog inte avstånd från våldet eller kuppförsöket att stoppa en demokratisk process. Han skrev: 

”Boston Teaparty och frihetskriget. Man kastade ut det brittiska tyranniet och bildade sin egen nation. Därför präglas hela amerikanska konstitutionen av medborgarnas rätt att avsätta tyranner. Det andra tillägget om medborgarnas rätt att bära vapen syftar just på medborgarnas rätt att avsätta makten med våld om den blir tyrannisk. Det är bara med denna bakgrund man kan förstå varför folk sprungit in i kongressbyggnaden med krigsmålningar i amerikanska flaggans färger. De knyter an till nationens historia.”

Antimuslimskt innehåll

Samtiden har också som tidning artiklar där i synnerhet muslimer och minoriteter utmålas som ett hot i Sverige. I samband med de så kallade påskkravallerna 2022, som utlöstes när den högerextrema provokatören Rasmus Paludan brände koraner i på flera håll i Sverige, krävde Dick Erixon att polisen skulle få ökade befogenheter och ”få skjuta för att döda”. Till Expo förklarade han att han såg händelserna som ett ”krig”.

Bolaget som äger Samtiden driver även SD:s mediesajt Riks, som även den har Dick Erixon som ansvarig utgivare.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.