Daniel Friberg föddes 1978 och växte upp i Göteborg. Han engagerade sig tidigt i stadens högerextrema rörelse, ingick i kretsen kring vit makt-skivbolaget Nordland och var utgivare för tidningen Framtid.

När det nystartade Nationell ungdom i slutet av 1990-talet började ge ut tidningen Folktribunen, var Friberg en av skribenterna. Han blev dock inte kvar någon längre tid sedan Nationell ungdom införlivades med Svenska motståndsrörelsen (numera Nordiska motståndsrörelsen), utan startade tillsammans med bland andra Folktribunens redaktör Peter Melander Nordiska förlaget.

Nordiska förlaget utvecklades snart till Nordiska förbundet. Inspirerad av studier av den franska nya högerns teoretiker och deras teorier om så kallad metapolitik, började Friberg 2006 använda det ideologiska begreppet identitär, och startade bloggportalen Motpol och Metapedia, ett fascistiskt alternativ till Wikipedia. 2007 startades nätforumet Nordisk.nu.

Förlag med fascistisk litteratur

2010 lades Nordiska förbundet, och förlaget, ned, och istället startade Daniel Friberg Arktos, som kom att bli en av de främsta utgivarna av radikalkonservativ och fascistisk litteratur. Man var bland annat först med att ge ut den ryske fascistiske ideologen Aleksandr Dugin på engelska. Förlaget var ett tag baserat i Indien, och har på senare år drivits från Ungern. Arktos har under ett antal år arrangerat seminariet Identitär idé, med olika internationella talare, varav den mest kända är nämnde Dugin.

Parallellt utbildade sig Daniel Friberg till civilekonom vid handelshögskolan i Göteborg. 2014 kom han att utnämnas till VD för gruvprospekteringsbolaget Wiking Mineral, vars huvudägare Patrik Brinkmann von Druffel-Egloffstein är mångårig finansiär av bland andra Nationaldemokraterna och dess tyska systerparti NPD. Brinkmann bytte ut hela styrelsen mot män med bakgrund i antingen Sverigedemokraterna eller radikalare organisationer på högerkanten.

Affärerna gick inte strålande, Wiking Mineral avnoterades från börsen samma år, och är i dag ombildat till Svenska Bergsbruk AB, med nya ägare. Våren 2017 startade Friberg och Christoffer Dulny gruppen Nordisk alternativhöger, medan Motpol och Arktos lever vidare.  

Manar till kamp mot "invasion" av flyktingar

Daniel Friberg orienterade sig bort från nazismen redan i och med brytningen med SMR, och har i olika programförklaringar uttryckt en nyfascistisk, tydligt etnopluralistisk ideologi med stark tonvikt på ”europeisk identitet”. Tonläget var länge mjukare än hos nazisterna, och även i det senaste programmet, på Nordisk alternativhögers sajt, förkastas revolutionär kamp som ett alternativ.

Däremot har Daniel Friberg på bland annat Identitär idé i november 2015 manat till kamp mot ”invasionen” av flyktingar. På bloggportalen Motpol uppmanade han till envarsgripanden av alla läsaren kunde misstänka vistades olovandes i landet.

Samarbete med Richard Spencer 

Identitära rörelser finns i bland annat Tyskland, Frankrike och Italien. Daniel Fribergs samarbetspartners finns dock främst i USA och Storbritannien, samt i Ungern och Ryssland. Tätast har samarbetet med amerikanen Richard Spencer varit, och på Fribergs sajt altnorden.se listas Spencer som "strategisk rådgivare". Arktos drivs från Ungern, och där har man bland annat knutit kontakter med det högerextrema partiet Jobbik. Aleksandr Dugin är en viktig länk mellan Rysslands makthavare och högerextrema i Väst, och Arktos har hjälpt till att lansera hans ideologi utanför Ryssland.

Bitter fejd

Bokförlaget Arktos har blivit framgångsrikt inom sin nisch, men de som startade det är i dag bittra fiender. John Morgan, tidigare en av förlagets chefer, har beskyllt Daniel Friberg för att han efter att ha köpt en majoritetspost i bolaget började plocka ut hög lön åt sig själv medan övriga medarbetare fick i stort sett lika lite betalt som tidigare. John Morgan arbetar i dag för sajten Counter-Currents, vars redaktör Greg Johnson har en långvarig fejd med Daniel Friberg.

Med egna ord

”Människor som ska föreställa vuxna tycker att politik handlar om att bråka om löner, klä ut sig till det motsatta könet och gnälla om ’diskriminering’ av minoriteter. Detta i en tid då vårt land och vår kontinent bokstavligt talat koloniseras – något annat handlar det inte om längre.”
– Tal på Identitär idé i Stockholm 11 november 2015

”Sträva ständigt efter att förbättra dig själv inom ramen för din naturligt givna könsroll och därmed även naturliga roll i samhällsgemenskapen. Du må leva i en depraverad, ovärdig tidsålder, och viss anpassning till denna kan vara nödvändig, men det är just sådana som du som läser detta som kommer att utgöra förtruppen i omdaningen av det svenska och europeiska samhället och återupprättelsen av våra forna, traditionella ideal. De ideal som byggt den europeiska storslagna civilisationen och som kommer att återuppbygga den på nytt när denna mörkrets tidsålder inom kort fått sitt välförtjänta slut.”
– Råd till svenska kvinnor, ur boken Högern kommer tillbaka: Handbok för den äkta oppositionen (Arktos 2015)

”Den svenska statsradion anklagade mig nyligen för att ha extrema och reaktionära åsikter om könsroller, eftersom jag anser att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. De gjorde en stor grej av det här, trots att de flesta svenskar skulle hålla med, men media har helt extrema åsikter.”
– Intervju med den ungerska nationalkonservtiva nyhetssajten Alfahir, 29 april 2016

”När enorma vågor av kolonisatörer fritt vandrar in över våra gränser i ett rasande tempo är det dags att agera. Frågan är då vad som kan göras? Här följer ett antal handfasta tips på åtgärder som var och en kan vidta för att förbättra situationen för vårt redan sargade land:
1) Envarsingripande mot illegaler. Organisera grupper av meningsfränder och bege er till platser där många misstänkta illegaler förväntas anlända – exempelvis i närheten av den minimala landgräns mellan Sverige och Danmark som endast utgörs av en bro. Enligt svensk lag är det berättigat att ingripa och fysiskt kvarhålla misstänkta brottslingar om brottets straffskala innehåller fängelsestraff. Om du ser en misstänkt illegal – vanligtvis unga män från Mellanöstern eller Afrika: ingrip, kvarhåll dem och tillkalla polis. Din insats kan förhindra att farliga terrorister tar sig in i landet.”

– Ur Hur du stoppar invasionen: Praktiska råd till antikolonialister, Motpol 9 september 2015