Accelerationism är en politisk idéströmning som bygger på tanken om att samhällsutvecklingen följer ett förutbestämt mönster på väg mot total kollaps. Företrädarna menar att processen som leder dit bör påskyndas, för att så snart som möjligt ersätta det nuvarande systemet.

Ursprungligen är strategin som sådan inte bunden till en politisk inriktning, dock åsyftas idag nästan uteslutande den inriktning bland högerextremister, som präglas av ett fokus på terrorism och våldsdåd, när man talar om accelerationism.

Kommunisten Karl Marx förutspådde i mitten av 1800-talet att kapitalismens utveckling skulle eskalera till punkten där den kollapsade, och genom det skapa förutsättningarna och incitamentet för vanliga medborgares revolution. Efter misslyckandet med Majrevolten i Frankrike 1968 utvecklade franska marxister, bland dem Gilles Deleuze, Felix Guattari, och Jean-Francois Lyotard, idén om att omfamna och accelerera kapitalismen – snarare än att krossa den – för att frigöra människor från dess förtryck.

Själva begreppet “accelerationister” myntades 1967, av science fiction-författaren Roger Zelazny. I sin tredje roman, “Lord of Light”, gav han namnet till en grupp revolutionärer som ville ta samhället i en radikal ny riktning genom att omfamna teknologi.

Liknande tankar plockades upp under tidigt 90-tal upp av den unga filosofiprofessorn Nick Land. Han refererade tillbaka till de franska marxisterna, och hävdade att teknologin, i kombination med kapitalism, skapade en värld där människor förlorade all mening. I stället, hävdade han, reduceras individer till en kugge i det tekniska maskineriet.

Högerextrem accelerationism

Den kanske tydligaste inspirationskällan för dagens högerextrema accelerationister kommer från den amerikanska vit makt-rörelsen under 1970- och 1980-talen, med ideologer som Joseph Tomassi, James Mason, William Pierce och Louis Beam. Men rörelsen som vi definierar den i dag uppstod som fenomen först mot slutet av 2010-talet.

I de högerextrema accelerationisternas ögon är kriget mot globalism, mångkultur, tolerans och liberala värderingar redan förlorat. Den vita rasens position är inte bara utmanad på ett sätt som går att bemöta med demokrati, utan står inför ett konkret och existentiellt hot i form av myten om det stora folkutbytet - vad som beskrivs som ett kulturellt folkmord. I linje med de djupt antisemitiska åsikter som dominerar vit makt-miljön, så beskylls ofta judar för att främja denna utveckling.

I denna närmast apokalyptiska beskrivning av samhället finns inte längre något kvar värt att bevara, eller några gradvisa förändringar som är värda att genomföra för att förbättra situationen. Allt som återstår är att eskalera dess inneboende konflikter till den punkt där det leder till ett "raskrig", och en ny, bättre ordning kan byggas upp i ruinerna.

Dagens accelerationister förlitar sig i hög grad på internet för att rekrytera anhängare samt för att sprida sin propaganda. Anhängarna kan därför utbyta idéer och tankar över både lands- och organisationsgränser, och genom det bygga upp en transnationell högerextrem identitet.

Ensamvargar och ledarlöst motstånd

Högerextrema accelerationister är särskilt farliga, inte bara på grund av att den logiska konsekvensen av deras ideologi är våldsam, utan också för att de strategier de använder sig av är svåra att kartlägga och förhindra. Terrorbrott från miljön utförs ofta av ensamma gärningsmän eller små autonoma celler (s.k. ”Ledarlöst motstånd”) som är svårare att övervaka, då en kraftfull våldshandling av en enda individ (en ”ensamvarg”) eller mindre grupp anses kunna vara nog för att accelerera utvecklingen.

I dag förknippas dessa strategier framför allt med den nazistiska Siege-kulturen som uppstod när en ny generation nazister upptäckte författaren James Masons texter på 2010-talet. De två begreppen har kommit att bli så nära associerade att de ofta används som synonymer, även om accelerationism också varit ett inslag i ideologin hos ensamma högerterrorister som saknar kopplingar till Siege-kultur.

Två samtida exempel på den typen av ensamvargar är Brenton Tarrant och John Earnest - som under 2019 utförde masskjutningar mot moskéer i Christchurch respektive en synagoga i Poway. Båda nämnde i sina manifest nyckelbegrepp för accelerationismen och uppmanade till liknande aktioner.

Siegekultur och accelerationistisk organisering

Den högerextrema miljön har under det senaste decenniet producerat ett flertal paramilitära grupperingar som beskriver sig själva som accelerationister. En av de mer uppmärksammade är The Base, som rekryterat aktivt bland unga extremister online och byggt upp aktiva celler på flera ställen i världen. De har bland annat kopplats till vandalism riktad mot synagogor och planer som inkluderade att förgifta vattentäkter, få tåg att spåra ur samt mord på personer som de uppfattar som Antifa-medlemmar.

The Base tros ha inspirerats av tidigare globala nynazistiska terrornätverk som Atomwaffen Division (ADW), en organisation vars medlemmar sedan grundandet 2013 kopplats till flera mord och planerade terrordåd.

En vecka innan stormningen av Kapitolium 2021, varnade FBI för potentiella attacker mot delstatshuvudstäder utförda av det löst sammansatta högerextrema nätverket som kallade sig ”Boogaloo Boys”, då de ”tror att ett förestående uppror mot regeringen är på väg, och vissa anser att de borde påskynda tidslinjen med väpnade anti-regeringsaktioner som leder till ett inbördeskrig.”

Även i Sverige har Säpo har varnat för en ökande risk för attacker med accelerationistiska förtecken, liknande mordbranden mot en minkfarm 2019. De som låg bakom branden misstänktes även för att ha planerat ett bombattentat mot en abortklinik, och kopplades av utredningen till ”The Green Brigade”, ett nu upplöst ekofascistiskt nätverk med nära kopplingar till The Base.

Med egna ord

“Stability and comfort are the enemies of revolutionary change. Therefore we must destabilize and discomfort society where ever [sic] possible.”
– Brenton Tarrants manifest, 2019 (senare återanvänt vid masskjutningen i Buffalo 2022).

“I used a gun for the same reason that Brenton Tarrant used a gun. In case you haven’t noticed we are running out of time. If this revolution doesn’t happen soon, we won’t have the numbers to win it.”
– John Earnests manifest – en kvinna dödades och tre personer skadades när han öppnade eld mot en synagoga i Poway, San Diego, USA 2019.

“There’s nothing for whites to be proud of anymore – All of our greatest achievements are in the distant past – Society today is a culmination of everything wrong with Whites & indicative of how much we’ve degenerated – We need a hard reset via a cleansing fire of revolution to start anew.”

“We want things to accelerate, we want things to get worse in the United States. And from that point, by virtue of the chaos that ensues, that would naturally present some opportunities for us. Law and order starts breaking down, power vacuums start emerging for those who are organized and ready, to take advantage of those.”
– The Base-grundaren Rinaldo Nazzaro, 2018 och 2019.

“Derail some fucking trains, kill some people, and poison some water supplies. You better be fucking ready to do those things. If not, then you are not going to be ready for what’s coming. If you want the white race to survive, you’re going to have to do your fucking part.” 
– Patrik Mathews, The Base-medlem som dömdes till nio års fängelse 2021.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.

 

Ämnen i artikeln