Sajten ägs av Svensk Nätmedia AB genom bolaget Exakt 24 AB, där de tidigare Nationaldemokraterna Vavrinec Suk (mer känd som Vávra Suk) och Sanna Hill sitter i styrelsen. Vávra Suk är VD och innehar även VD-posten hos Exakt24 AB och Alternamedia AB. 

Sanna Hill är ansvarig utgivare på Exakt24 och skribent på den högerextrema veckotidningen Nya Tider, vars förlaga, Nationaldemokraternas Nationell idag, hon var skribent i och redaktör för.

Exakt24:s chefredaktör är den tidigare sverigedemokraten Erik Almqvist, som tvingades lämna partiet 2012 efter att hans roll i den så kallade järnrörsskandalen blev känd.

2021 startade Exakt24 sajten Insikt24 – en nättidning med det uttalade målet att erhålla presstöd. Simon O Pettersson, kommunpolitiker i Uppsala för Sverigedemokraterna under mandatperioden 2018–2022, var chefredaktör och ansvarig utgivare fram till slutet av 2023 när Erik Almqvist tog över.

Statlig finansierad

2020 fick Exakt24 drygt 1,2 miljoner i redaktionsstöd och utvecklingsstöd av Mediestödsnämnden. Samma år anslöt Exakt24/Insikt24 sig till det pressetiska systemet och kampanjade för att få tillräckligt med prenumeranter för att kunna beviljas så kallat presstöd, som formellt heter driftstöd.

2022 beviljades Insikt24 4,7 miljoner i statligt presstöd. I totalsumman ingår retroaktivt stöd för 2021. För 2023 har Insikt24 beviljats 1,7 miljoner kronor.

Hembesöksvideos

Exakt24:s innehåll består till stor del av videoklipp där sajtens medarbetare, främst två aktivister från Alternativ för Sverige (AFS), ställer konfrontativa frågor till intervjupersoner som är oförberedda på att bli intervjuade. Ofta rör det sig om personer i offentligheten som tagit ställning mot rasism eller politiskt aktiva som sajten benämner som ”vänsterextremister” eller som de på annat sätt menar är klandervärda.

Exakt24:s medarbetare gör ofta hembesök hos antirasister och meningsmotståndare. Vid ett tillfälle följde sajtens anställda efter en lärare på väg till jobbet, långt efter att han tackat nej till intervju. Sajten publicerade senare lärarens samtal till polisen i vilket han talar om att han känner sig förföljd. 

Vid ett annat tillfälle hängdes en sjuksköterska ut. Sajten drev en kampanj mot Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i syfte att få sjuksköterskan uppsagd på grund av dennes påstådda politiska engagemang på den yttersta vänsterkanten. Som en del av drevet publicerades uppgifter om anställda på sjukhusets informationsavdelning. Sjukhusets säkerhetschef beskrev Exakt24:s agerande för ”en allvarlig påverkanskampanj” och Säpo kopplades in.

För publiceringarna om sjuksköterskan och Sahlgrenska sjukhuset klandrades Exakt24 av Mediernas etiknämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Medieombudsmannen skrev i sin bedömning att Exakt24 hade pekat ut och publicerat mycket allvarliga och negativa påståenden om sjuksköterskan utan att ha haft tillräckliga belägg och att de på så sätt tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Antisemitism och grovt förtal

Medarbetare på Exakt24 använder ofta sin plattform som ett politiskt påverkansmedel. Deras mest profilerade medarbetare, Christian Peterson, samverkar också i sina egna kanaler med de högerextrema uthängningssajterna Vänsterkollen och Avmaskerat. Främst genom att dela deras innehåll, delge dem information, bidra ekonomiskt till deras verksamhet samt uppmana sina följare att ansluta sig eller bidra till projekten.

Christian Peterson, medarbetare på Exakt24, samverkar ofta i sina egna kanaler med de högerextrema uthängningssajterna Vänsterkollen och Avmaskerat.
Christian Peterson samverkar i sina egna kanaler med uthängningssidorna Avmaskerat och Vänsterkollen. Bland annat uppmanar han Vänsterkollen att märka ut en persons hemadress på en karta över personer sidan uppmanar till hembesök hos. Foto: Faksimil/Expo

2022 åtalades han för grovt förtal efter ett antal tweets i vilka han hängde ut flera personer med namn, arbetsplats, religiös tillhörighet och intima detaljer om deras privatliv.

En annan tidigare medarbetare på Exakt24 intervjuar antisemiten och konspirationsteoretikern Jüri Lina som producerat flertalet förintelseförnekande filmer.

I februari 2021 kunde Expo avslöja att konton registrerade med en medarbetares privata mejladress upprepade gånger skrivit inlägg och kommentarer med Hitler-hyllningar, förintelseförnekelse och antisemitism på olika högerextrema nätforum.

Medarbetaren själv fönekade att det var han som skrivit inläggen och sa att någon av hans sambos i det kollektiv han bodde i kan ha registrerat ett konto med hans mejladress.

Samarbetar med högerextrema Nätverket

Exakt24 har nära band till den högerextrema sammanslutningen Nätverket, där den före detta sverigedemokraten och nationaldemokraten Tor Änglasjö (tidigare Tor Paulsson, som numer också går under namnet Tobbe Larsson), är drivande. 

Nätverket är arrangör av den högerextrema så kallade ”Svenska bok- och mediamässan” där chefredaktören Erik Almqvist varit talare. När coronarestriktionerna omöjliggjorde för besökare att delta i mässan fysiskt så livesände Exakt24 och SwebbTV samtliga programpunkter 2020.

Sanna Hill sitter i styrelsen i det av Nätverket kontrollerade bolaget M4F AB, tillsammans med högerextrema profiler som Arne Weinz och Carl Lundström. Och både Erik Almqvist och Sanna Hill sitter i styrelsen för Carl Lundströms nätverketkopplade Blågula insamlingsstiftelsen som stöttar olika högerextrema projekt ekonomiskt.

Valobservatör i Ryssland

Dagens Nyheter kunde 2022 avslöja att Exakt24:s chefredaktör Erik Almqvist och SwebbTV:s programledare Magnus Stenlund bjöds in och deltog som ”internationella experter” och ”valobservatörer” vid Duma- och kommunalvalet i Ryssland i september 2021. Almqvist har också agerat valobservatör på den av Ryssland illegalt annekterade Krimhalvön 2020. Efteråt har han flera gånger hyllat valen i ryska medier.

Exakt24-grundaren Vávra Suk, som även är chefredaktör, VD och ägare av tidningen Nya Tider har varit valobservatör i Ryssland 2020 och 2018 och har även han i ryska medier hyllat de ryska valen.

Exakt24:s ansvariga utgivare Sanna Hill var också hon valobservatör i Ryssland 2018. 2019 deltog hon på en konferens i landet om ”internationell säkerhet och stabilitet” där Vladimir Putin talade.

Med egna ord

”Den viktigaste insikten varje svensk bör ha med sig är att det är "vi och dom" som gäller nu. (…) Det värsta med att vara vit i USA, och i ökande grad etniskt svensk i Sverige, är egentligen inte allt det man utsätts för – folkutbyte, anarkotyranni, diskriminering inom högre utbildning, grymma brott begångna av minoritetspersoner, terrorism (…).”
– Krönika skriven av Alexander Wilhelmsson på Insikt24 2020 i samband med Black Lives Matter-protesterna som uppstod efter att Georg Floyd dödades vid ett polisingripande i USA.

”När vi fått honom sparkad startar vi en ny kampanj där vi varnar alla andra sjukhus i Västra Götaland. Om de anställer honom kommer vi att granska dem också.”
– AFS-aktivister och Exakt24-medarbetaren Christian Peterson berättar om Exakt24:s strategi mot Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i en podd med högerextremisten Christoffer Dulny.

”Den ryska militära operationen under påstådd anledning att ”avväpna” Ukraina har sammanfallit med den planerade öppningen av USA:s militära biolaboratorier i Kiev och Odessa. (…) Den pågående militära operationen i Ukraina kan därför ha som delmål att stoppa DTRA-programmet ( i Ukraina”.
– Artikel på Insikt24 av Nils Karlsson som sprider konspirationsteorier om att USA och Ukraina tar fram biologiska vapen.

Hjälp oss tvinga staten att betala nästa spik i kistan på etablissemangets medier!”
– Chefredaktören Erik Almqvist på Insikt24 vid lanseringen av nättidningen.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.