I över ett decennium har det funnits en gruppering inom den högerextrema miljön i Sverige som främst verkat genom föreläsningskvällar och arrangemang av privat karaktär med syfte att samla den bredare högerextrema miljön och aktörer, debattörer och politiska företrädare inom ytterhögern. Den kallas för ”Nätverket” och beskrivs också bäst som just ett nätverk snarare än som en organisation i traditionell mening. Nätverket, som blivit allt mer utåtriktat sedan 2020, består av flera frontorganisationer och ligger bland annat bakom den alternativa bok- och mediemässan.

Drivande i Nätverket är Tor Paulsson, som i dag heter Tor Änglasjö. Änglasjö var runt millennieskiftet partiorganisatör i Sverigedemokraterna, men uteslöts 2001 efter att han anklagats för att planera en kupp för att ta över partiet. Samma år bildade han tillsammans med sin falang det nya utbrytarpartiet Nationaldemokraterna (ND) där han intog en ledande position. Efter en fängelsedom för misshandel tvingades han lämna ND, och byggde efter sin frigivning upp Nätverket.

Infiltrerar Sverigedemokraterna

Änglasjö försvann in i skuggan 2004 efter att han på en midsommarfest misshandlat en närstående till honom. Expo kunde redan 2013 avslöja att Tor Änglasjö under sin fängelsetid inlett samarbeten med högerextremister och att han när han släpptes anordnade föreläsningar. 2018 avslöjade ETC att Nätverket aktivt arbetade för att infiltrera Sverigedemokraterna och att de byggt upp ett kontaktnät inom dåvarande SD-Nacka i synnerhet.

I Nätverketsammanhang använder Tor Änglasjö sig av pseudonymen Tobbe Larsson. Användandet av pseudonym är vanligt förekommande bland de profilerade företrädarna inom Nätverket.

Bildar en rad frontorganisationer

Nätverket bedrev till en början föreläsningar med svenska och internationella högerextremister och konspirationsteoretiker som endast var tillgängliga för de som fanns i Nätverkets kontaktnät.

Men 2020 utökade Nätverket sin verksamhet och synlighet genom bildandet av flera frontorganisationer.

För föreläsningar bildades föreningen Education4Future av bland andra den högerextrema författaren Katerina Janouch. Bland bokutbudet på föreningens hemsida finns böcker från antisemiten och förintelseförnekaren Ahmed Rami och rasideologin Greg Johnson. Den brittiska nazistledaren Mark Collett har anlitats som föreläsare.

Nätverket har också andra frontorganisationer. Nätverket ligger bakom välgörenhetsorganisationen för etniska svenskar som kallas Blågula korset och insamlingsorganisationen Blågula stiftelsen där bland andra den högerextrema finansiären Carl Lundström och Exakt24:s chefredaktör Erik Almqvist ingår i styrelsen. Marketing- och annonsföretaget Marketing for future, M4F, drivs av en styrelse bestående av Sanna Hill från Exakt24 och Nya Tider, företagaren och antisemiten Arne Weinz och Carl Lundström. VD är Tor Änglasjös son Tor-Björn Änglasjö.

Inför valet 2022 bildade personer knutna till Nätverket, tillsammans med profiler från den nedlagda organisationen Frihetsrörelsen, partiet Rikslagen vars aktivitet dock avtog nästan helt kort efter bildandet.

Christian Peterson, Alternativ För Sverige och medarbetare på Exakt24 på gala för "utsatta svenskar" som anordnats av Nätverkets frontorganisationer Blågulakorset och blågula stiftelsen.
Christian Peterson, Alternativ För Sverige och medarbetare på Exakt24 på gala för "utsatta svenskar" som anordnats av Nätverkets frontorganisationer Blågulakorset och blågula stiftelsen 2021.

Bokmässan Nätverkets mest framgångsrika satsning

Nätverket sprider med sina olika evenemang antisemitism, hat mot muslimer, rasism och konspirationsteorier. Genom Nätverket marknadsförs också rasideologisk litteratur.

Genom den så kallade "Svenska bok- och mediamässan" som första gången arrangerades i Nätverkets regi 2020 har man lyckats knyta till sig aktörer i den högerextrema miljön, dominerande alternativmedier och den konspirationsteoretiska miljön. Mässan får ses som Nätverkets hittills mest framgångsrika satsning för att samla den bredare extremhögern och alternativmedier som Nya Tider och Exakt24 och den växande konspirationsteoretiska rörelsen i Sverige.

Bolaget M4F används för att marknadsföra Nätverkets bok- och mediemässa.

Antimuslimer och antisemiter som Ingrid Carlqvist, rasideologier som Jonas Nilsson bakom Palaestra media och företrädare från Alternativ för Sverige har alla samlats på Nätverkets bokmässa. I mars 2022 fanns även den då sverigedemokratiska riksdagsledamoten Roger Richthoff på plats.

Bokmässan har också lockat mer allmänt kända namn som industrimannen Karl Hedin, artisten Dogge Doggelito, skådespelaren Ulf Brunnberg och talespersonen för Bränsleupproret med en facebookgrupp på en halv miljon medlemmar.

Kontroversiella inom extremhögern

Men Nätverket, och framför allt Tor Änglasjö, är också kontroversiella i den högerextrema miljön. Den högerextrema konspirationsteoritiska nyhetssajten Nya Dagbladet har kallat Nätverket för en sekt och likställt den med en ”frimurisk orden”. Nya Dagbladets bevakning plockades upp av Nordiska motståndsrörelsen.

Nätverkets frontorganisation listade till en början Det fria Sverige (DFS) som vänorganisation på sin hemsida – något som DFS vände sig emot. Dan Erikson i DFS har beskrivit Tor Paulsson (i dag Änglasjö) som någon som skadar extremhögern och som inte borde ges inflytande.

Nätverkets "Tobbe Larsson" vid den första Kärleksmanifestationen, som gick under parollen "Stoppa våldet". Foto: Mickan Mörk

Tor Änglasjö har flera gånger av personer inom den högerextrema rörelsen beskrivits ha en auktoritär, maktfullkomlig och söndrande ledarstil, vilket är det som i huvudsak ligger till grund för kontroversen kring honom. Han är också dömd för kvinnomisshandel, vilket under en period omöjliggjorde hans engagemang i de mer etablerade grupperna inom extremhögern.

Citat från personer inom Nätverket

"Det är en systematiskt förföljelse av svenska folket, av ursprungsbefolkningen i Sverige. En lågintensiv intifada, en utmattningstaktik. Man använder människor för att skapa skräck och sätta sig själv i respekt. Det är metoder som används i Afrika och Mellanöstern (…) de utövar den här typen av lågintensiv krigsföring mot svenskarna."
Författaren och E4F:s grundare Katerina Janouch på gala anordnad av Blågula korset 2021.

”Inte så att det finns konkreta dokument och planer, bara att globalisterna, som drivs av judarna, strävar efter att utplåna europas nationalstater”.
Arne Weinz, styrelseordförande Marketing for future, M4F, på Facebook 2020.

”Vi är armén i det tredje världskriget”.
Filip Sjöström, en av grundarna till Frihetsrörelsen, på en demonstration på Nationaldagen 2021. Frihetsrörelsens företrädare medverkar återkommande på Nätverkets bokmässa.

”Blågula stiftelsens verksamhet står på två ben: Dels kommer vi dela ut stipendier och donationer till Sverigevänliga opinionsbildare och influencers. Dels kommer vi investera i och bistå med utvecklingen av oppositionell affärsverksamhet.”
Erik Almqvist, chefredaktör för Exakt24, när han lanserade Blågula stiftelsen i juni 2021.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.
Ämnen i artikeln