Vänsterkollen är ett högerextremt uthängningsprojekt som startades sommaren 2021, med det påstådda syftet att ”granska Sveriges vänsterextrema och våldsbejakande miljö”. Projektet är tydligt inspirerat av och hänvisar ofta till Avmaskerat, men har en tydligare aktivistisk profil.

Det har vidare personkopplingar till den högerextrema alternativmediasajten Exakt24 och det etnonationalistiska partiet Alternativ för Sverige genom Exakt24-medarbetaren och AFS-politikern Christian Peterson. Peterson har sin offentliga plattform på Exakt24 men samverkar i sina egna kanaler med uthängningssidorna Vänsterkollen och Avmaskerat genom att dela deras innehåll, delge dem information, bidra till projektens finansiering, samt uppmana sina följare att ansluta sig och bidra till grupperna.

Christian Peterson, medarbetare på Exakt24, samverkar ofta i sina egna kanaler med de högerextrema uthängningssajterna Vänsterkollen och Avmaskerat.
Christian Peterson samverkar i sina egna kanaler med uthängningssidorna Avmaskerat och Vänsterkollen. Bland annat uppmanar han Vänsterkollen att märka ut en persons hemadress på en karta över personer sidan uppmanar till hembesök hos. Foto: Faksimil/Expo

Vänsterkollen sysslar med publiceringar av personuppgifter till individer de påstår har kopplingar till våldsbejakande vänstermiljöer. Det inkluderar oftast bilder, personnummer, hemadresser, kontaktuppgifter till närstående och arbetsgivare, och ibland känsliga personliga uppgifter som till exempel sjukjournaler. Uppgifterna publiceras bland annat på projektets sajt, på Twitter och på plattformen Telegram.

Snarlik sajten Avmaskerat

Till skillnad från den snarlika sajten Avmaskerat, som publicerar samma sorts uthängningar, uppmanar VK öppet sina följare att direkt trakassera meningsmotståndare med hjälp av de publicerade uppgifterna. 

Några av metoderna de använder sig av är ”upplysningskampanjer”, det vill säga brevutskick eller andra kontakter med arbetsgivare, grannar och närstående, samt affischering i den uthängda personens närområde. De har också ägnat sig åt systematiska orosanmälningar av meningsmotståndare till socialtjänsten. Det har också förekommit att Vänsterkollen utövat påtryckningar för att få personer sparkade från sina jobb eller för att verksamheter ska fråntas bidrag eller stängas helt.

På sajten finns också interaktiva kartor över Stockholm och Göteborg med markörer på ett flertal adresser där de påstår att vänsterextrema aktörer bor. Läsare uppmanas att göra hembesök hos meningsmotståndare och sprida kartorna till ”kontrakommunistiska krafter” - en annan term för att beskriva högerextrema.

Vänsterkollen fungerar tillsammans med bland annat Avmaskerat och Nordfront – som ofta hänvisar till varandra – som noder i det högerextrema informationslandskapet.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.