Nordisk styrka är en nazistisk organisation som bildades i augusti 2019 och använder sig av ett lejon som symbol. Organisationens första ledare Klas Lund är sedan september 2022 utbytt mot Anders Rydberg. Nordisk styrka bildades av en utbrytargrupp ur Nordiska motståndrörelsen, NMR.

Interna bråk och kuppförsök i NMR

Gruppen bakom Nordisk styrka menade att NMR blivit en allt mindre radikal organisation och redan innan Klas Lund och hans anhängare bröt sig ut ska de ha försökt att avsätta den nuvarande NMR-ledaren Simon Lindberg.

I augusti 2019 lämnade Klas Lund dock Nordiska motståndsrörelsen tillsammans med flera framträdande aktivister och bildade Nordisk styrka. Bakgrunden till utbrytningen från NMR var en konflikt angående NMR:s strategier som att ställa upp vid val. En annan konfliktyta gällde interna förändringar som ledaren Simon Lindberg vid tiden genomförde.

Bland annat öppnade han upp organisationen för fler former av medlemskap, vilket bröt med Klas Lunds vision om en aktivistkader som skulle utgöra en slags elitstyrka. Lund och hans krets menade även att Nordiska motståndsrörelsen liberaliserats i ambitionen att locka fler medlemmar. Nordisk styrka motsätter sig bland annat traditionella demonstrationer vilket NMR under Lindbergs ledning anordnar regelbundet.

Kriminella aktivister

De som följde med Klas Lund till den nya organisationen var framför allt aktivister från Södermanland, Stockholmsregionen och Dalarna. Flera av dem dömda för en rad våldsbrott. En granskning av Expo och Eskilstuna-Kuriren, av Nordisk styrkas kända aktivister, visade att de tillsammans dömts för 107 brott. Den förra ledaren Klas Lund är till exempel dömd för dråp, grova vapenbrott och bankrån.

Nuvarande ledaren Anders Rydberg är fälld för ett tjugotal brott – främst trafikförseelser, men även för våldsamt upplopp efter attacken mot demonstrationen i Stockholmsförorten Kärrtorp 2013.

Nordisk styrka har under en längre tid dragits med interna problem vilket resulterat i låg aktivitet och knappt någon verksamhet alls.

Nazism, instagram, poddar och gym

Nordisk styrka har inte haft speciellt mycket utåtriktade aktiveter. De säger sig vilja ”kritiskt analysera och omvärdera tidigare strategier”. Organisationen förkastar i dagsläget strategier som innefattar flygbladsutdelningar, demonstrationer, torgmöten.

Istället har Nordisk styrka satsat på poddar, startat Instagram-konto och anordnat möten och kampsportsträning i ett tidigare församlingshus i Västmanlands glesbygd. Aktivister har även fått i uppdrag att ta fram egna ”tränings- och studieplaner” som ska sträcka sig över ett år och som ska lämnas in skriftligt till ledningen. För att bli aktivist i organisationen behöver personen genomgå en prövotid på sex månader och aktivister behöver klara vissa uppsatta fysiska tester.

I texten ”Våra värderingar” på organisationens hemsida står att Nordisk styrka ”ska verka för och ge plats åt övermänniskan”. Organisationen erbjuder även anonymt medlemskap för personer som ”ska utföra uppdrag” åt organisationen antingen ensamma eller i små grupper.

Med egna ord: Vill bygga en vit ”stat i staten”

”De flesta människor, den stora massan, läser och ser bilder och film från demonstrationen genom systemets media. Vilket intryck får de? Propaganda från systemet, bråk med polisen, lågt deltagarantal, arga motdemonstranter och gärna i kombination med närbilder på mindre bildsköna demonstrationsdeltagare och banderoller med negativt laddade budskap.”
– Haakon Forwald som ingår i Nordisk styrkas ledning i artikeln ”Propaganda och kampmetoder.”

”Vi ska bygga en verklig nationell gemenskap på alla tänkbara områden. Man kanske ska akta sig att säga att målet i det här borde vara att skapa en stat i staten men så långt ifrån det borde inte visionen vara. Det nuvarande systemet kommer inte kunna reformeras. Vi ser det här revolutionärt och måste kämpa hårt för att skapa ett hållbart alternativ till det nuvarande systemet.” 
– Klas Lund i Radio Polaris 8 feb.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.

 

Ämnen i artikeln