Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Polismyndigheten beslutade hösten 2020 att omhänderta en 28-årig mans skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis. Som i flera tidigare fall grundades beslutet på mannens kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

NMR beskrivs i underlaget till beslutet som en organisation med våldsam framtoning och det poängteras att flera anhängare har dömts och misstänkts för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott.

Mannen överklagade polisens beslut.

Mannen har medgett att han var aktiv i NMR mellan åren 2016-2018 och att han då även deltagit i demonstrationer och aktiviteter. Men han menar att han sedan lämnat organisationen. Enligt sekretessbelagda uppgifter från Säkerhetspolisen ska 28-åringen dock fortsatt sin aktivism.

I början av februari meddelade Förvaltningsrätten i Härnösand sin dom. Rätten går på Säkerhetspolisens uppgifter om fortsatt samröre med nazistorganisationen. I domen framhålls att mannens tillstånd att inneha vapen sannolikt kommer att återkallas och polisens omhändertagande av vapnen med tillhörande ammunition därmed var korrekt.

En försvårande omständighet som framkommer i Förvaltningsrättens dom är att mannen efter en husrannsakan är misstänkt vapenbrott. En förundersökning har inletts i ärendet.

Misstankarna rör ett flertal föremål som polisen fann i mannens lägenhet och som han saknar tillstånd att inneha. Det rör sig om, vad som beskrivs som en stor mängd, svartkrut och ammunition. Han förvarade även tårgas- eller pepparspray samt pentylstubin och tändhatt, som används för att tända upp konventionella sprängämnen.