Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De senaste åren har polisen systematiskt återkallat vapenlicenser och beslagtagit skjutvapen tillhörande aktivister i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen.

På grund av sekretess runt polisens beslut om beviljande och återkallande av vapenlicenser går det inte att få en fullständig bild av omfattningen.

En genomgång av åtta ärenden där NMR-aktivister överklagat polisens beslut till förvaltningsrätten visar ändå på en enhetlig bild. Personer som är involverade med Nordiska motståndsrörelsen anses inte vara lämpliga att inneha skjutvapen.

Enligt ett beslut om att omhänderta en ledande aktivist vapen skriver polisen att det finns en risk ”för att den miljö du vistas i medför ett vapen kan komma att missbrukas”. NMR beskrivs genomgående i besluten som en våldsbejakande organisation med aktivister som hyser en fascination för skjutvapen.

Men Expos granskning visar att några aktivister likväl lyckats hålla sig under polisens radar och kunnat införskaffa skjutvapen.

Poserar med hakkorsgevär

En kvinnlig aktivist, som deltagit på flera av NMR:s demonstrationer och aktiviteter under det senaste året, sprider på sociala medier sitt intresse för vapen. Där framgår det att hon innehar vapenlicens.

Kvinnan, som är boende i Stockholmsområdet, lägger upp bilder på sina gevär och vapenattiraljer på sitt Instagram-konto. Hon delar även bilder där hon ses posera med ett äldre gevär med ett hakkorsemblem.

NMR-aktivisten visar på sociala medier upp bilder på ett gevär med ett ingraverat hakkors. På andra bilder ses hon posera med vapnet. 

I ett av inläggen ses kvinnan på en jaktskytteklubbs skjutbana tillsammans med sin gruppchef – en känd nazist dömd för flera våldsbrott – och hans partner, även hon aktiv nazist.

På Instagram framgår det även att den kvinnliga aktivisten nyligen har fått tillstånd att inneha ytterligare ett kulgevär samt tillhörande ljuddämpare.

Kvinnan deltar också i NMR:s kampsportsträning och på en av organisationens aktiviteter ses hon vara på plats när en Pride-flagga bränns. Vid demonstrationerna har hon burit organisationens uniformsliknande kläder, vilket visar att hon är medlem.

Handeldsvapen

Även en mångårig manlig NMR-aktivist från Örebrotrakten sprider på sociala medier bilder på skjutvapen.

Mannen var nyligen på plats när NMR demonstrerade 1 maj i Kungälv, där han agerade ”sköldbärare”. Han deltog i oroligheterna och var en av de som omhändertogs av polis i samband med tumultet.  

På Instagram lade han nyligen ut bilder på att han införskaffat ett handeldvapen, vilket tyder på att han beviljats en vapenlicens. Redan den 30 september 2018 konstaterade han att ”det blev två guld med 22:an och alla snabbserier klara”. Guldserier och snabbserier är moment som ingår i prövningen för att få intyg från en skytteklubb för ansökan om vapenlicens.

Den manliga NMR-aktivisten visar upp vad han uppger är hans första egna handeldsvapen. 

"Att utöva våld"

Inom NMR har diskussionen om restriktiva vapenlagar förekommit under flera år. 2015 publicerade NMR en text på sin hemsida med rubriken ”Ett avväpnat folk är inte fritt”, där synen på varför organisationen anser att rätten att bära vapen är central:

”Makt handlar ytterst om förmågan att utöva våld. Att ta ifrån en laglydig medborgare förmågan att utöva våld är att göra denne maktlös vilket naturligtvis ligger i en stats natur i tider som dessa.”

Som kontrast till Sveriges och EU:s restriktiva förhållningssätt till skjutvapen framhåller NMR Nazityskland som förebild, som anses ha skapat en befolkning med ”stor våldpotential” genom att uppmana till vapenägande:

”Detta skapar en befolkning som har stor våldspotential och således stor möjlighet att hävda sina intressen med våld gentemot en stat som de upplever tyrannisk.”

Villlära barn att hantera vapen

NMR:s syn på vapen tydliggörs även i NMR:s ”namngivningsceremoni för nyfödda gossebarn”, som citeras i organisationens handbok för aktivister:

”Endast den som är beväpnad kan kalla sig fri. Endast den som kan hantera sitt vapen kan kallas för man. Det är din plikt, barn, att lära dig hantera ditt vapen i strid och det är din plikt som far att lära ditt barn detta.”

Ordning och säkerhet

I ett skrivet svar till Expo från polisens rättsavdelning, som ansvarar för den rättsliga styrningen i polismyndigheten, kommenteras inte NMR specifikt. Istället sägs att:

”Av förarbetena framgår att sökanden ska vara laglydig och omdömesgill – det ska förutsättas att sökanden inte utgör en fara för sig själv, någon annan eller allmän ordning och säkerhet”

De tillägger bland annat ”att vid prövning bör också beaktas eventuella förhållanden i sökandens omgivning som medför risk för missbruk” och att:

”Polismyndigheten följer praxisutvecklingen på området och kan konstatera att domstolarna i ett flertal fall har förvägrat personer vapentillstånd med anledning av att deras omgivning varit sådan att det inte kan uteslutas att vapen kan komma att missbrukas.”