Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För tredje året i rad har vit makt-aktivismen nått nya toppnivåer. Totalt genomfördes det under förra året 3 938 aktiviteter. År 2017 var den siffran 3 660 och året dessförinnan 3 064. Det är en utveckling som signalerar att miljön för stunden agerar med självförtroende och framåtanda.

Samtliga former av aktivism som mäts i vår sammanställning ökade under 2018. Manifestationer och demonstrationer ökade markant och visar på att rörelsen var mer synlig. Dessutom visar sammanställningen att vit makt-miljön är aktiv i stora delar av landet. 

Att det var ett valår har säkerligen påverkat nivån – inte minst för att två av de organisationer som ingår i sammanställningen kandiderade i valet. Även i valet 2014 ökade aktivismen jämfört med året innan. Det är dock inte ett givet mönster. Ökningen har att göra med att det finns grupper som faktiskt vill och har kapacitet att satsa i val. Under 2010, som också var ett valår minskade exempelvis aktivismen.

 

 

Fler manifestationer

Den vanligaste formen av aktivism har under samtliga år Expo sammanställt data över den svenska vit makt-miljön varit propagandaspridning.

Under 2018 höll trenden i sig. Men vi kan också se att propagandaspridningen planar ut och i rena siffror ligger på samma nivå som föregående år.

 

Läs mer om propagandans innehåll här.

Istället är det andra aktivismformer som bidragit till den totala ökningen. Det handlar om intern verksamhet, framför allt föredrag av olika slag, kampförberedande träning och offentliga framträdanden genom demonstrationer och manifestationer. Den sistnämnda kan tydligt kopplas till en offensiv valrörelse från delar av miljön. Bakom aktiviteterna står partier som kandiderade i valet, men även andra grupper som var aktiva under valrörelsen.

 

Den tydligaste ökningen ser vi i antalet manifestationer – aktiviteter som syftar till att markera politisk närvaro i gatumiljön, som exempelvis offentliga flygbladsutdelningar. Under 2018 kunde vi notera 370 sådana aktioner, vilket ska jämföras med 177 föregående år. De flesta av manifestationerna kan härledas till valrörelsen.

Det är ofta i anslutning till demonstrationer och manifestationer som det uppstår turbulens och våld kopplat till vit makt-miljön. Under 2018 skedde flera uppmärksammade våldsfall.

Läs mer om våldet här.

Nordiska motståndsrörelsen dominerar

De flesta aktiviteterna under 2018 kan härledas till fyra grupper: Det fria Sverige, Alternativ för Sverige, Nordisk ungdom och Nordiska motståndsrörelsen.

En av dem sticker ut ordentligt.

Nordiska motståndsrörelsens, NMR, dominans inom den svenska vit makt-miljön fortsatte under 2018. Av samtliga aktiviteter under året så kunde 90 procent av dem kopplas till NMR. Ända sedan det konkurrerande nazistpartiet Svenskarnas parti lade ned sin verksamhet 2015 så har NMR stått för den absolut största andelen vit makt-aktiviteter och varit den dominerande gatuorganisationen.

Nordiska motståndsrörelsen hade i anslutning till valet närmast daglig närvaro i de tre kommuner där partiet kandiderade i (Boden, Kungälv och Ludvika). Resultatet av valsatsningen var sämre än organisationen själv förväntat sig. Partiet vann bara 2 106 röster i riksdagsvalet, vilket kan jämföras med de 4 189 röster Svenskarnas parti fick valet 2014.

Det råder ingen tvekan om att NMR dominerar vit makt-miljön. Men det finns också faktorer som gör att organisationen sticker ut särskilt.

NMR ägnar mycket energi åt att hålla sina aktivister igång med till exempel sprayaktioner och affischuppsättningar. Andra grupper gör andra prioriteringar och satsar i ännu större grad på vit makt-aktivism på internet, nyhetsbetonade så kallade alternativmedier, poddar eller föredragsverksamhet.

Men trots den brasklappen kvarstår faktumet att NMR i nuläget är den mest aktiva svenska vit makt-gruppen.

 

Lokala samlingsplatser och aktion mot Pride

Det fria Sverige, DFS, som grundades i slutet av 2017, ägnade en stor del av 2018 åt att samla in pengar till ett ”Svenskarnas hus”. Under slutet av året avslöjades att organisationen köpt en fastighet utanför Töreboda. DFS är även sammanlänkat med den ideella föreningen SVEGOT-DFS, som driver flera olika mediekanaler, där en stor del av verksamheten sker.

Organisationen Hammerskins har sitt säte i Värmland och har de senaste åren framför allt arrangerat vit makt-konserter. Under 2018 etablerade organisationen sig med en lokal i Deje i Forshaga kommun.

Under 2018 skapade Nordisk ungdom en paraplyorganisation - Skandinaviska förbundet, där Nordisk ungdom, Dackeinstitutet och Mynttorgsaktivisterna ingår. Nätverkets mest aktiva organisation, Nordisk ungdom, ökade sin aktivism under 2018 från 117 föregående år till 160. Bland annat bedrev de kampanjen ”moderatpolitik”, en desinformationskampanj riktad till M-väljare. NU anordnade även en ”protestaktion” mot Pride och demonstrerade den 30 november för att hedra Karl XII.

Nordisk ungdom 2018.
Nordisk ungdom demonstrerade i Stockholm 30 november. Foto: Simon Rehnström

”Alla kan inte bli svenskar”

En ny organisation för 2018 var Alternativ för Sverige, som grundades av personer ur Sverigedemokraternas uteslutna ungdomsförbund. Partiet satsade på riksdagsvalet och anordnade en valturné runt om i Sverige. Partiet hyste förhoppningar om att komma in i riksdagen, men efter ett valresultat med 20 290 vunna röster gick verksamheten ned på sparlåga.

AFS var på plats i Almedalen 2018.
AFS partiledare Gustav Kasselstrand (mitten) i anslutning till ett torgmöte i Almedalen 2018. Foto: David Lagerlöf

Alternativ för Sverige har sedan starten varit tydliga med att de förkastar Sverigedemokraternas så kallade ”öppna svenskhet” och istället företräder en etnonationalistisk linje. I en intervju på en vit makt-sajt slog AFS partisekreterare fast att ”det är uppenbart att alla människor inte kan bli svenskar” och kopplade det till att de ”har en bakgrund som är vitt skild från den som majoritetskulturen eller majoritetsbefolkningen i Sverige har”.

Detta gjorde att stora delar av vit makt-miljöns organisationer och medieplattformar slöt upp bakom partiet under valrörelsen. Dubbelanslutna aktivister från bland annat Det fria Sverige och Nordisk ungdom utgjorde partiets aktivistkader och spred flygblad och bemannade partiets valtält och informationsbord. Partiföreträdare har också gjort utspel som anspelar på typiskt antisemitiska tankefigurer.

Tankesmedja för vit makt-rörelsen

Ytterligare en organisation förtjänar att omnämnas är Nordisk alternativhöger, som grundades av vit makt-veteranen Daniel Friberg och den tidigare SD-politikern Christoffer Dulny. Nordisk alternativhöger har inte i någon större grad arbetat med den form av aktivism som återspeglas i Expos sammanställning.

Gruppen försöker fungera som en slags tankesmedja för vit makt-miljön genom att arrangera konferenser och sprida propagandabilder, begrepp och strategier inom vit makt-miljön. Även om Nordisk alternativhöger framför allt står nära Det fria Sverige och Alternativ för Sverige finns även kopplingar till nazistiska NMR, som Nordisk alternativhögers företrädare vid flera tillfällen uttryckt stöd för.

Christoffer Dulny vid politikerveckan på Gotland.
Christoffer Dulny vid politikerveckan på Gotland. Foto: David Lagerlöf

Skåne i topp

Den geografiska aktivismnivån fördelat på län har de senaste åren sett relativt likadan ut, med några mindre avvikelser. Mest aktivitet har vi sett i de mest befolkningsrika länen: Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. 

Dalarnas län avviker från den tendensen genom att också ligga på en hög nivå. Det beror till stor del på att Nordiska motståndsrörelsen flyttat mycket av sin verksamhet till regionen.

Det län som hade flest aktiviteter under 2018 var Skåne (747), Stockholm (674), Västra Götaland (608) och Dalarna (350). Minst aktivism såg vi under året i Jämtland (12). Övriga län hade mellan 30 och 180 vit makt-aktiviteter.

Aktivismnivån i kommunerna påverkades i hög grad av hur aktiv den lokala NMR-gruppen var, samt i vilka kommuner organisationen satsade på i valet. Kommuner där organisationen hade 50 eller fler aktiviteter under året var:

 • Trelleborg (201)
 • Ludvika (180)
 • Stockholm (102)
 • Nyköping (95)
 • Luleå (94)
 • Göteborg (85)
 • Skövde (76)
 • Sundsvall (70)
 • Norrköping (69)
 • Värmdö (62)
 • Kungälv (60)
 • Ystad (52)
 • Boden (51)
 • Uddevalla (51)

Utöver NMR så var det endast Nordisk ungdom som noterades för fler än 50 aktiviteter i en och samma kommun, nämligen 73 aktiviteter i Stockholms kommun.

Dan Eriksson, DFS.
Dan Eriksson, en av ledargestalterna för Det fria Sverige, i samband med att Alternativ för Sverige anordande ett möte i centrala Stockholm. Foto: David Lagerlöf

Bygger på egen rapportering

Expo har sedan 2008 släppt en årsrapport över vit makt-miljöns utformning, antal aktiviteter och geografiska spridning i Sverige. Uppgifterna i sammanställningen bygger till största del på organisationernas egen rapportering och material. Även observationer som gjorts vid demonstrationer och manifestationer samt informationssökning i sociala medier har legat till grund för statistiken. Även domar och förundersökningar har varit betydelsefulla källor.

Den rasideologiska miljön, även benämnd vit makt-miljön, utgörs av grupper och aktörer som vill forma ett homogent samhälle med vad de uppfattar som vithet som bärande princip. Inom detta spektrum ryms den nationalsocialistiska rasprincipen, som till exempel Nordiska motståndsrörelsen står för. Men också grupper med etnonationalistiska utgångspunkter, som Alternativ för Sverige.

Läs mer om metod och definitioner här.

LADDA NER ALL STATISTIK FÖR ALLA KOMMUNER OCH LÄN