Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expos årsrapport visar att Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter fortsätter att öka. En förklaring är att NMR stärkte sin närvaro i det offentliga rummet, det som benämns som manifestation i Expos sammanställning. Det kan handla om stillastående flygbladsutdelningar i grupp, att man håller upp banderoller eller olika typer av sociala aktioner som gatupatrullering.

2016 genomförde NMR 125 sådana aktioner, året därpå 154. Under 2018 såg vi en dramatisk ökning, med totalt 259 manifestationer av olika slag. Med det ökade också risken för våld. Det är ofta i anslutning till manifestationerna som förbipasserande riskerar möta NMR:s våldskapital. Under 2018 skedde flera incidenter i samband med att NMR anordnade demonstrationer och manifestationer.

 

Kvinna sparkad i magen

Organisationen ställde för första gången upp i valet till riksdagen, några landstingsval samt i tre kommuner: Boden, Kungälv och Ludvika. En konsekvens av valdeltagandet var att nazisternas närvaro intensifierades i de tre kommunerna. I de centrala delarna av kommunerna spred nazisterna tiden innan valdagen närmast dagligen sin propaganda.

Under valrörelsen inträffade ett flertal incidenter. Flera fall har polisanmälts, bland annat ska en kvinna ha blivit sparkad i magen i anslutning till NMR:s valtält i Ludvika. I Boden attackerades en 16-årig pojke. Från Kungälv rapporterades det om stök och bråk och att NMR-aktivisterna varit konfrontativa och aggressiva.

Under 2018 arrangerade NMR demonstrationer på första maj i både Ludvika och Boden. Under demonstrationen i Boden uppstod oroligheter och bråk längs marschvägen.

Bo Nilsson (NMR) omhändertas av polis efter att han attackerat en 16-åring i Boden.
Bo Nilsson (NMR) omhändertas av polis efter att han attackerat en 16-åring i Boden. Foto: Oskar Nordström

Oro och våld i Almedalen

NMR:s valkampanj tog ordentlig fart i början av juli under Almedalsveckan på Gotland. Efter flera incidenter 2017 försökte arrangörerna av Almedalsveckan att förhindra NMR:s deltagande under 2018, men lyckades inte. Organisationen fick tillstånd att ha ett bokbord och under tre dagar hålla tal i centrala Visby.

Över 100 nazister från hela Norden var på plats på Gotland. Flera av dem sedan tidigare dömda för olika typer av våldsbrott.

För NMR:s del innebar Almedalsveckan ett stort medialt genomslag. Men för allmänheten, politiker och utställare innebar NMR:s närvaro oro och våld. Besökare i Visby vittnade om hur de attackerats såväl verbalt som fysiskt av nazisterna.

NMR:s bokbord placerades i närheten av RFSL:s plats vilket ledde till att RFSL Ungdom ställde in sin medverkan eftersom de inte kunde garantera ungdomarnas säkerhet. Oron var inte obefogad, då till exempel en NMR-aktivist knuffade en kvinnlig HBTQ-aktivist i ryggen och slet åt sig hennes Pride-flagga.

Riktlinjer om att störa

NMR:s aggressiva beteende var ingen slump. Inför Almedalsveckan gick det ut riktlinjer där aktivisterna uppmanades att gå på politikers tal och skandera ”folkförrädare”, och att ”sanera”, det vill säga förstöra, ”folkförrädarnas flaggor och propaganda”. Dessutom ingick att aktivt ”konfrontera” politiker, debattörer och journalister.

NMR marscherar i Almedalen.
Många besökare i Almedalen skrämdes av NMR:s hotfulla och aggressiva beteende. Foto: David Lagerlöf

I sin årsrapport för 2018 pekar SÄPO på att det handlar om att aktivisterna vill diktera villkoren för vilka som får synas och höras. Våld, hot och trakasserier används systematiskt i syfte att avskaffa eller ändra det demokratiska styrelseskicket och riktar sig främst till enskilda individer. Man vill hindra människor från att mötas och att utföra sina politiska uppdrag eller arbete. I sin årsrapport skriver SÄPO att det var förvånande i vilken utsträckning som NMR lyckades påverka i det offentliga samtalet och få genomslag i massmedia under valrörelsen genom sitt ”skrämselkapital”.

När NMR själva rapporterar om våldsincidenter kallas det för ” en tillrättavisning”. En sådan ”tillrättavisning” var till exempel knuffen av den kvinnliga HBTQ-aktivisten under Almedalsveckan.

Tränar på att använda våld

NMR är en militant organisation och deras aktivister tränar regelbundet. (I årsrapporten kallas den typen av aktiviteter för kampförberedande) I sin valtidning 2018 stod det till exempel att NMR utgör en ”kraft av hederliga män och kvinnor som organiserar sig och slår tillbaka”. 

Kampförberedande aktiviteter har ökat dramatiskt under de senaste åren. 2016 anordnade NMR 166 kampförberedande aktiviteter. 2018 var den siffran 273. Det är den högsta siffran sedan Expo 2008 började sammanställa data över den svenska vit makt-miljöns aktivism.

 

Enligt NMR handlar det om att hålla sig i form – och att lära sig att försvara sig. Vid flera tillfällen under 2018 tränade NMR-aktivister på att attackera med kniv och att avvärja knivattacker. 

Aktivisterna är ofta förberedda för att hamna i konfrontation. Vid till exempel en NMR-träff i februari i Jönköping beslagtog polisen knivar och pepparsprej när de kontrollerade aktivisternas bilar.

”Seger eller död”

Hoten, trakasserierna och våldet från NMR har lett till en debatt om möjligheten att förbjuda NMR i Sverige. I Finland pågick under 2018 en rättsprocess om ett förbud av NMR:s finska gren, som en följd av en misshandel med dödlig utgång.

Förbudet i Finland innebär att organisationen inte får värva medlemmar, hålla möten eller sprida propaganda. Men förbudet har hittills inte stoppat NMR:s verksamhet i Finland, där de istället försöker bilda ett parti. 

NMR:s partiledare Simon Lindberg skrev om förbudet och risken att ett liknande beslut ska tas i Sverige:
”Vi kommer att jaga folkets fiender genom is och eld – till seger eller död, vad de än ställer för hinder i vår väg!”

Läs mer om metod och definitioner här.

LADDA NER ALL STATISTIK FÖR ALLA KOMMUNER OCH LÄN