Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expo har tidigare rapporterat om att polisen och domstolar bedömt att personer som är involverade i Nordiska motståndsrörelsen inte anses vara lämpliga att inneha skjutvapen.

Nyligen avgjorde förvaltningsrätter i Sverige tre fall med vapenlicenser som dragits in på grund av kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen. Två av dessa rör en far och son. Polisen menar att sonen har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen och förvaltningsrätten avslår sonens överklagan om att polisens beslut ska dras tillbaka.

Förvaltningsrätten konstaterar även att polisens beslut att dra tillbaka pappans vapenlicens ska bestå.

Polisen fick upp ögonen för pappan när de skulle omhänderta sonens vapen och det framkom att han förvarade vapnet hos sin far. Det upprättades en misstanke om vapenbrott mot pappan, men den lades ned. Polisen tyckte dock att det fanns skäl att även beslagta pappans vapen.

”Med tanke på den miljö som hans son vistas i och att sonen av Polismyndigheten har bedömts som olämplig att inneha vapen, på grund av att denne är medlem i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och även misstänkt för brott, finns det från Polismyndighetens sida betänkligheter även kring (NN, reds. anm.) vapeninnehav då de bor på samma fastighet.”, skriver polisen till Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrätten i Malmö går på polisens linje:

”Då förvaltningsrätten har bedömt att det finns en risk att sonens vapen ska komma att missbrukas och (NN, reds. anm.) bor tillsammans med sin son anser förvaltningsrätten att det finns en klar risk att även (NN, reds. anm.) vapen missbrukas av sonen.”

Förutom kopplingen till NMR, som polisen tar fasta på, har mannen också, vad Expo erfar, haft kopplingar till partiet Alternativ för Sverige och föreningen Det fria Sverige

Ytterligare ett fall

I ett annat fall i Jönköping förlorade i förra veckan en 46-årig man vapen, ammunition och vapenlicens. Mannen är aktiv i NMR och bland annat kopplad till en NMR-anknuten sajt.  

”Förvaltningsrätten finner inte anledning att ifrågasätta uppgifterna från Polismyndighetens underrättelseenhet om att (46-åringen reds. anm.) rör sig i en miljö tillsammans med personer som bl.a. begått ideologiskt motiverade våldsbrott.”, skriver Förvaltningsrätten i Jönköping.