Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sammanlagt tilldelades 13 stipendiater 1,4 miljoner kronor för aktivt arbete mot nazism och högerextremism i Sverige. Priserna delades ut av Mikael Wiehe och Tomas Ledin, som också sitter i stiftelsens styrelse.

Bland de övriga stipendiaterna fanns bland annat Förintelsens ögonvittnen, som erhöll 200 000 kronor för ”sitt ovärderliga arbete med att upplysa om nazismens historia.” Greger Wahlgren fick 50 000 kronor för att ”med starkt och osedvanligt civilkurage delat med sig av sin stora kunskap om nazistiska och högerextrema organisationer till tusentals människor runt om i Sverige.”

Även Lena Jersenius tog emot 50 000 kronor för ”sin folkbildande insats mot nazism.” LO-distriktet i Sörmland tilldelades 100 000 kronor för att ha drivit ”en engagerad och offensiv utbildnings- och folkbildningsverksamhet för att öka fackliga medlemmars kunskap och möjlighet att agera mot nazism, högerextremism och antidemokratiska krafter i samhället.”

Läs om övriga stipendiater på www.artistermotnazister.nu