Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

SD-kandidaters kopplingar till ND

  • Haft medlemskap i ND: 7
  • Prenumererat på Nationell idag: 57
  • Beställt ND-material: 17
  • Donerat pengar till ND: 4
  • Totalt rör det sig som 61 kandidater. Flera av dem har haft olika typer av kopplingar.

Nationaldemokraterna bildades 2001 ur en splittring av Sverigedemokraterna. Partiet som lades ned i april i år förespråkade en så kallad etnopluralism. Etnopluralismen skiljer sig från nazismen genom att man hävdar att ingen ras eller något folk är mer värd än någon annan. De påstådda folken ska istället hållas åtskilda i en slags global apartheid. Partiet har utmärkt sig för hets mot homosexuella, antisemitism och våld. 2003 attackerade partiets ungdomsförbund, NDU, Pridedemonstrationen i Stockholm.

Sverigedemokraterna har flera gånger tagit avstånd från Nationaldemokraterna och som de beskrivit som ett "kryptonazistiskt parti". Det har även förekommit att sverigedemokratiska politiker uteslutits för samröre med Nationaldemokraterna. Sverigedemokraten och kyrkopolitikern Axel W Karlsson uteslöts tidigare i år för att han bland annat skrivit i Nationaldemokraternas dåvarande tidning Nationell Idag.

Expo Idag har tagit del av Nationaldemokraternas medlemsregister och i det framgår att 61 av Sverigedemokraternas kandidater i valet har haft kontakter med Nationaldemokraterna på olika sätt. Sju av dessa har varit medlemmar i partiet, två har ställt upp i val för partiet.

Flera av de som varit medlemmar i Nationaldemokraterna tillåts kandidera i partiet trots att de tidigare uppmärksammats i en granskning som Expo gjorde tillsammans med Expressen i juli. Ordföranden för Sverigedemokraterna i Bollebygd Daniel Persson var medlem i Nationaldemokraterna 2010. Han har även deltagit på en vit makt-spelning anordnad av Nationalsocialistisk front. Robert Soback som kandiderar Huddinge står även han kvar på valsedlarna, trots att han uppmärksammades i granskningen för att ha 2002 ha kandiderat i samtliga val för Nationaldemokraterna. 2011 deltog han i efterföljaren till vit makt-manifestationen, Salemmarschen, som genomfördes i centrala Stockholm. Mattias Philipsson fortsätter att kandidera som Sverigedemokraternas första namn i Båstad, trots att han uppmärksammades för att ha varit medlem i både Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna samtidigt. Han blev medlem i Nationaldemokraterna 2002 och stannade fram tills åtminstone 2012. Han har dessutom både donerat pengar och köpt material från partiet. Till Expressen kallade Philipsson "Sverigedemokraterna för politiskt korrekta" när det kom till invandringspolitiken.

Sverigedemokraternas presschef Martin Kinnunen säger till Expo Idag att de inte är färdiga med sin utredning om de person som avslöjades i Expos och Expressens granskning i juli. Det innebär att de kan väljas in i kommunfullmäktige på sverigedemokratiska mandat för att sedan uteslutas. Kinnunen menar att det rör det sig om så få personer att det inte är något problem.

– Vi måste ha på fötterna innan vi fattar beslut, det är det som krävs. Vi har justerat valsedlar på flera håll och alla personer utreds av medlemsutskottet. Sedan får vi se vad för beslut som fattas, säger Kinnunen.

I Botkyrka har SD-kandidaten Ulrika Ekengren ett förflutet som medlem i Nationaldemokraterna. Till Värmlands landsting ställer Anina Laroma upp. Hon kandiderade för Nationaldemokraterna till kommunfullmäktige i Fagersta 2006. I Lidköping var andra namnet i valet till kommunfullmäktige Cecilia Johansson medlem i Nationaldemokraterna 2007. Victor Nilsson som ställer upp i valet till Stockholms läns landsting var medlem i Nationaldemokraterna 2002.

Expos gransknings visar att 57 av Sverigedemokraternas kandidater prenumererat på Nationell Idag som tidigare var Nationaldemokraternas tidning. Roland Gustafsson som kandiderar i Vellinge har aktivt spridit tidningen och skänkt bort prenumerationer. Martin Kinnunen fäster inte någon större vikt vid om någon prenumererat på Nationell idag.

– Att prenumerera på en tidning innebär inte att man tar ställning till utgivaren. Man måste kunna läsa vilken litteratur man vill, säger Kinnunen.

När Sverigedemokraternas starke man i Västra Götaland Patrik Ehn uteslöts ur Sverigedemokraterna var ett skäl att han hyllat boken "A Handbook of Traditional Living" som ges ut av det rasisideologiska förlaget Arktos. Förlaget tillhör samma krets som bloggportalen Motpol, en miljö som Sverigedemokraternas ideolog Mattias Karlsson beskrivit som neofascistisk.

– Där handlade det om en mängd olika saker, några saker som togs upp var saker som han rekommenderat. Det är stor skillnad att pracka på andra böcker och att ha böcker i bokhyllan som man läser själv, säger Kinnunen.

Flera av Sverigedemokraternas kandidater har även beställt material och information från Nationaldemokraterna. Ingvar Svahn i Sigtuna har till exempel beställt flygblad från Nationaldemokraterna. Per Ossmer i Stockholm har donerat 1200 kronor till partiet.