Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under 2016 utbröt det bränder minst 112 gånger på olika asylboenden, eller tilltänkta sådana. 20 av dem berodde på olyckor eller vårdslöshet. De resterande 92 bedöms vara anlagda. Det visar siffror från polisens nationella operativa avdelning, Noa, som SVT Nyheter har begärt ut.

Av de 92 anlagda bränderna tros de boende själva ligga bakom 37. I två fall har polisen kopplat utomstående personer till bränderna. I de återstående 53 anges "okänd gärningsman".

– Vi misstänker att en stor del av dessa 53 bränder är anlagda av utomstående personer, säger Ola Stoltz, sektionschef inom Noa, till SVT.

Polisen kan inte säga något om sifforna visar på en ökning eftersom det inte finns några uppgifter att jämföra med. Under 2015 gjordes en liknande sammanställning, men då bara över ett antal månader. Ola Stoltz säger till SVT att ökningen av antalet boenden under slutet av 2015 och 2016 även försvårar jämförelser.

Ola Stoltz tillägger att anlagda bränder är svårutredda, vilket han menar är förklaringen till att det så sällan kan kopplas en gärningsman till händelsen.

Historikern Heléne Lööw som forskat om den våg av bränder som skedde på flyktingboenden under 80- och 90-talet är kritisk till att det finns så lite information att tillgå om bränderna och att det inte går att följa utvecklingen över tid.

– Det är ingen som tar något ansvar för att kartlägga de här bränderna. Vi ser inte om det eskalerar, vi har inte en susning om vem som ligger bakom de bränderna som är anlagda utifrån och vi kan inte se några mönster, säger hon till SVT.

Tidskriften Expo har tidigare granskat medierapporteringen av misstänkta attacker mot asylboenden åren 2011 till och med 2015 och kunde då sammanlagt identifiera 95 fall av fysiska angrepp och konkreta hot. Den statistiken visade på en dramatisk ökning under 2015, då 51 av incidenterna skedde. Av dessa var 31 fall mordbrand eller misstänkt mordbrand.