Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Åke Green åtalades för hets mot folkgrupp efter en predikan i Borgholm juli 2003. I predikan jämförde bland annat Åke Green homosexualitet med en cancersvulst. Tingrätten i Kalmar dömde honom till två månaders fängelse.

Högsta domstolen skriver i sin dom att Åke Greens uttalande ”inte är sådant att det kan anses uppmuntra till att rättfärdiga hat mot homosexuella”.

Domstolen tar i sitt beslut hänsyn till Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Hösta domstolen finner att Europadomstolen ”sannolikt” skulle finna en fällande dom som en ”kränkning av Europakonventionen”.