Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Högsta domstolen (HD) tar som väntat upp den friande hovrättsdomen mot pingstkyrkopastor Åke Green i Borgholm. Riksåklagaren har begärt en prövning i Högsta domstolen för att ge övriga domstolar en vägledning hur den nya hetslagstiftningen gällande homosexuella ska tolkas.

Åke Green dömdes ursprungligen i Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för hets mot folkgrupp för en predikan om homosexualitet som han höll i sin församlings kyrka sommaren 2003. Åke Green själv hänvisar till att han tolkar bibeln. Domen överklagades till hovrätten, där Åke Green friades från ansvar i januari i år.

- Hade inte HD prövat detta så skulle vi ha fått en alldeles för stor osäkerhet kring frågan om yttrandefrihetens och religionsfrihetens gränser i förhållande till hets mot folkgrupp-bestämmelsen om homosexuella, säger överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö som ansvarar för hatbrott i den nya åklagarorganisationen till TT.

Nyligen dömdes en man i Stenungsunds tingsrätt för hets mot folkgrupp för homosexuella. Den domen har ännu inte överklagats.