Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Säkerhetspolisen, som kartlägger hur hotbilden ser ut mot Sverige, ser en utveckling där allt fler sympatiserar med våldsbejakande extremisters ideologi, och allt fler attraheras av deras propaganda. Det är i på nätet som radikaliseringen, rekryteringen och planeringen, inte minst när det gäller unga, sker.

– Digitala plattformar underlättar för minderåriga att delta i våldsbejakande extremism. Allt fler unga attraheras av framför allt den nätbaserade högerextremismen. Säkerhetspolisen bedömer att antalet minderåriga som både har avsikt och förmåga att delta i terrorrelaterad brottslighet ökar, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen i ett uttalande.

Den våldsbejakande extremismen grogrund påverkas också av att extremismen i en ”bred bemärkelse” växer i samhället. Samtidigt som de traditionella organisationerna tappar i relevans så får sakfrågor som olika individer brinner för får allt större betydelse.

I det sammanhanget menar Säkerhetspolisen att nya aktörer ständigt skapas och blir en del av vårt informationsflöde. Pandemin, och hanteringen av den, kan här ha fungerat som en katalysator, där konspirationsteorier blivit vanligare. Idéerna når och mobiliserar dessutom allt fler.

Läs mer om pandemins politiska påverkan

Det här kan leda till att ett minskat förtroende för demokratin, staten och dess företrädare förstärkts, vilket riskerar att bli en inkörsport till våldsbejakande extremism, menar Säpo.

”När gränsen för vad som är normalt att uttrycka hela tiden flyttas fram kan det leda till att våldsbejakande extremister tycker sig ha stöd, inte bara för sin uppfattning, utan även för att begå brott.”, skriver Säpo i sin analys.

Den gemensamma nämnaren för våldsbejakande extremism är misstron mot samhället och dess företrädare. Samhällsutvecklingen innebär risker för Sveriges säkerhet och måste mötas med bred samverkan.

I sin rapport skriver Säpo att hotet rörande våldsbejakande extremism i nuläget i första hand kan länkas till högerextremism och våldsbejakande islamism.

I övrigt konstateras i rapporten att Ryssland, Kina och Iran utgör de största hoten mot Sveriges säkerhet. Det konstateras också i rapporten att främmande makt bedriver fortsatt cyberaktivitet mot flera mål i Sverige i form av rekognosering och kartläggning.