Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I rapporten State of Hate 2021 lyfter den brittiska antirasistiska organisationen Hope not hate (HNH) fram att Instgram allt mer blivit den sociala medieplattform som unga nazister föredrar. HNH menar att det via plattformen sprids hatproganda och att den används för rekrytering och organisering.

I rapporten visas hur vissa högerextrema, våldsbejakande grupper numer använder Instagram som sin huvudsakliga plattform. Via plattformen bygger de ett nätverk av unga personer som lockas av de högerextrema idéerna.

Det påpekas dock att det i huvudsak rör sig om utåtriktad propaganda och mobilisering med korta kärnfulla budskap. För intern kommunikation används andra appar och plattformar.

Det har inte varit samma fokus på Instagram när det kommer till spridande av hot, hets och hat som det varit på andra stora sociala medieplattformar, som till exempel Facebook, trots att de ägs av samma moderbolag. Det finns exempel på grupper som stoppats från att använda Facebook, men som via Instagram fortsätter att sprida sin propaganda.

”Instagram har låtit sig bli grogrund för rekrytering och propaganda av våldsamma högerextrema grupper”, menar rapportförfattarna. I rapporten rekommenderas det bland annat att våldsamma högerextrema grupper stoppas från att använda plattformen.

Situationen i Sverige

I den svenska säkerhetspolisens senaste årsrapport varnas det för att nätet används för att koppla samman våldsbejakande extremister och personer som befinner sig i utkanten av extremistmiljöerna. Det påpekas att det bidragit till att extremistmiljöerna blivit mer internationella och tillgängliga. Säpo menar att utvecklingen leder till en ökad risk för terrorattentat.

Attentatshotet från den våldsbejakande högerextremistiska miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön är fortsatt förhöjt, enligt Säpo.

”Det finns ett gränsöverskridande terrorhot med internet som plattform för både radikalisering och uppmaningar att utföra terrorattentat. Gränsen mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande högerextremism blir allt mer diffus”, skriver Säpo i rapporten.